Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

519 resultaten


ID: 29469 | Bouwkundig element

Muntatelier

Markt 21 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gedateerd met een jaarcartouche 1623, maar met 13de-eeuwse kern. Barokgetinte trapgevel van verankerde baksteen. Huidig uitzicht wordt bepaald door een verfraaiende Kunstige Herstelling in 1896 naar ontwerp van architect J. Coucke.


ID: 29457 | Bouwkundig element

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen; imposante constructie gemarkeerd door het belfort en voorzien van een ruime binnenplaats. De hallen en het belfort werden als één geheel gebouwd na de brand van 1280. Het complex weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


ID: 82026 | Bouwkundig element

Stadswoning

Meestraat 6, Steenhouwersdijk 6 (Brugge)
Oorspronkelijk één pand bestaande uit een hoofd- en bijhuis, opgetrokken in twee fazen in de loop van de 13de eeuw, zie baksteenformaat. In de loop van de 17de eeuw geplitst in twee huizen met name Meestraat nummer 4 en Meestraat nummer 2 - Steenhouwersdijk nummer 6, afleesbaar uit de verschillende kelderoverwelvingen en zie Poppkaart (1856). Circa 1900, verdeeld in huidige drie woningen. "Kunstige Herstelling" van 1997 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): opdelen van Steenhouwersdijk nummer 6 in twee appartementen. "Kunstige Herstelling" van 1999-2001 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer openen van blinde vensters, aanbrengen van afgeronde dakkapellen en consoliderende restauratie van gevels en bedaking.


ID: 29659 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jakob

Moerstraat 1 (Brugge)
Georiënteerde, in kern vroeggotische bakstenen hallenkerk met 13de-eeuwse kern en met zware kruisingstoren uit de 14de eeuw.


ID: 29887 | Bouwkundig element

Ambachtshuis van de kuipers

Niklaas Desparsstraat 14, Vlamingstraat 17 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht huis naar ontwerp van meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van 16de-eeuwse schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562); in kern opklimmend tot de 13de eeuw. Huis van vier en zes traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, met klokgevel met parement van arduin en classicistische gevelopbouw. Zijgevel van zes traveeën en aanleunende aanbouw van drie traveeën. Voormalig koetshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 18de eeuw.


ID: 79787 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met kerkhof

Onder de Toren (Brugge)
De monumentale gotische kerk uit de 13de eeuw is een schoolvoorbeeld van de Vlaamse baksteengotiek. Georiënteerde kruiskerk met basilicale opstand, gemarkeerd door een zware, vooruitspringende westtoren. Het omringend kerkhof met een deels gekasseid, deels geasfalteerd omlopend kerkpad, is geflankeerd door leilinden en afgezet door een bakstenen muurtje onder ezelsrug.


ID: 83197 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie

Peterseliestraat 21, Potterierei 78-79 (Brugge)
Geleidelijk aan gegroeid complex, oorspronkelijk als tijdelijk opvangcentrum van zieken, pelgrims en ouderlingen, gesticht op het einde van de 13de eeuw. In zijn huidige vorm bestaat het complex aan de Potterierei van links naar rechts uit de voormalige ziekenzaal met toegang tot het hospitaal, de kerk en de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Ten oosten, in het verlengde van de ziekenzaal liggen de kloostergebouwen met onder meer de oude keuken, de refter en de archiefkamer.


ID: 29590 | Bouwkundig element

Burgerhuis De Matte

Philipstockstraat 3 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen & entresol onder zadeldak, uit de 17de eeuw met kern uit het einde van de 13de eeuw. Verfraaiende Kunstige Herstelling van 1892 naar ontwerp van architect Etienne Timmery. Verankerde bakstenen trapgevel met gebruik van arduin.


ID: 83312 | Bouwkundig element

Predikherenklooster

Predikherenrei 1-2, 3, 1C (Brugge)
Oorspronkelijk kloosterdomein begrensd door de Ganzen-, Lange-, Predikheren- en de voormalige Witteleertouwer-, Schaar- en Hooistraat. Thans gebouwencomplex tussen de Predikherenrei en de Langestraat. Gebouwencomplex is geleidelijk aan tot stand gekomen door schenkingen en door aankoop.


ID: 29620 | Bouwkundig element

Laatclassicistisch herenhuis

Riddersstraat 14 (Brugge)
Laatclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf + drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat).