Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

519 resultaten


ID: 29780 | Bouwkundig element

Burgerhuis 't Vaeghevier

Spinolarei 16 (Brugge)
Huis zogenaamd 't Vaeghevier, zie gevelsteen, met oude laatmiddeleeuwse kern, zoals zichtbaar in de achtergevel en bewaarde sporenkap uit het derde kwart van de 13de eeuw. Oorspronkelijk twee diephuizen met verankerde bakstenen trapgevels van respectievelijk twee en vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldaken, samengevoegd tot het huidige dubbelhuistype. Links gelegen pand van 1683 en rechterpand van 1693 volgens Ferieboec.


ID: 29798 | Bouwkundig element

Burgerhuis In Slype

Steenstraat 20 (Brugge)
Huis van drie traveeën en begane grond en entresol en één bouwlaag onder zadeldak, met een kern uit de 13de eeuw volgens sporen in zijmuren. Klokgevel in classicerende barokstijl, gedateerd "17 / 16" zie jaartal, in plaats van van een uitkragende houten gevel zie bewaarde balklagen. Wijzigingen en Kunstige Herstelling tijdens de 20ste eeuw.


ID: 79819 | Bouwkundig element

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische abdijsite, toegankelijk via een toegangsdreef met L-vormig verloop beginnend bij de Ter Doeststraat. Aan het begin van de dreef bevindt zich een kapel van 1687. Op het einde van de toegangsdreef, ten westen ervan een poortgebouw, gedateerd 1661. De hoevegebouwen met 17de-eeuwse kern met L-vormige plattegrond zijn ten noorden van het erf ingeplant. Ten noorden van de hoevegebouwen bevindt zich een voormalig woonhuis uit de 17de eeuw. De voormalige imposante abdijschuur uit de 13de eeuw en het wagenhuis bevinden zich ten zuiden van het erf.


ID: 29851 | Bouwkundig element

Stadswoning In Sint-Jacob

Twijnstraat 13 (Brugge)
Huis met in 1839 verbouwde voorpuntgevel. Oude 13de-eeuwse kern in de loop van de 14de eeuw verbouwd: onder meer toevoegen van bouwvolume links met trappenhuis. 1999: "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge).


ID: 29849 | Bouwkundig element

Classicistisch herenhuis met poortgebouw

Twijnstraat 6-8 (Brugge)
Classicistisch herenhuis van vermoedelijk 1764 volgens steen in kelder met volgend inschrift: "Dese vauten / syn / doen maecken / door / IOr Charles ALBt / Vander Beke / de cringen etc / 1764".


ID: 29883 | Bouwkundig element

Stadswoning met achterhuis

Vlamingstraat 11, 11A (Brugge)
Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


ID: 29897 | Bouwkundig element

Natiehuis Ter Beurse

Vlamingstraat 35 (Brugge)
Beeldbepalend hoekpand bij Grauwwerkersstraat. 18de-eeuws ogende classicistische penantengevel onder driehoekig fronton, in 1947 naar ontwerp van architect J. Priem (Brugge) teruggevoerd naar de gotische toestand.


ID: 29914 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Vlamingstraat 82 (Brugge)
Burgerhuis met een verankerde bakstenen gevel in neo-Brugse stijl met bijna gevelbrede traptop, daterend van circa 1899 naar ontwerp van architect C. De Wulf. Maria met Kind onder baldakijn. De woning bewaart een 13de-eeuwse kern, zie sporen in het baksteenmetselwerk aan de achterzijde en sporen in de huidige 18de-eeuwse gordingenkap.


ID: 29956 | Bouwkundig element

Herenhuis De Oude Steen

Wollestraat 29, 29A-E (Brugge)
Historische stadswoning “De Oude Steen”, archivalisch gedocumenteerd vanaf de 14de eeuw maar met delen die opklimmen tot het einde van de 12de eeuw. Breed diephuis met afgeknot zadeldak, drie bouwlagen hoog en volledig onderkelderd. Verbouwd in 1994-1995 naar ontwerp van architect Luc Vermeersch.


ID: 308164 | Landschappelijk element

Kanaaltrace De Lieve

Damme, Moerkerke (Damme)
Het tracé van de Lieve in de gemeente Damme is een relict van het historisch binnenscheepvaartkanaal dat tussen 1251 en 1269 van Gent tot Damme werd aangelegd. Waar de Gentse Lieve door het Brugse Vrije liep moest een brede strook land worden onteigend, dit is tot op vandaag duidelijk zichtbaar in de percelering. De waterloop zelf is gereduceerd tot gracht en op andere plaatsen slechts zichtbaar als kleine verzinking in het reliëf.