6666 resultaten


ID: 35 | Bouwkundig element

Apotheek Breckpot

Esplanadeplein 20 (Aalst)
Apotheek Breckpot bestaat uit een huis, waarvan de kern opklimt tot het einde van de 18de eeuw, dat circa 1896 ingericht werd als apotheek en daarbij van een neoclassicistische apotheekinrichting en een art nouveau winkelpui werd voorzien.


ID: 353 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Gijzegem-Dorp zonder nummer (Aalst)
Classicistische pseudo-basilicale kerk gelegen op een hoogte, middenin ommuurd tuintje met Vrijheidsboom van 1919, ter plaatse van het oorspronkelijk kerkhof. Gietijzeren hek met postamenten van hardsteen voor de westgevel.


ID: 42 | Bouwkundig element

Capucijnenklooster

Graanmarkt 1-3, 4 (Aalst)
Deze orde vestigde zich te Aalst in 1614; oprichting van kerk- en conventgebouwen vanaf 1616 en kerkwijding in 1623; verdrijving der religieuzen in 1797 en sekwestratie der goederen.


ID: 45 | Bouwkundig element

Herberg Graaf van Egmont

Grote Markt 1 (Aalst)
Het huidige hoekhuis van twee en een halve bouwlaag en respectievelijk vijf en zes traveeën (Kattestraat) onder schilddak in combinatie met zadeldak (pannen), zou opklimmen tot 1777 en opgetrokken zijn uit de herbruikte en herkapte zandsteen van het vroegere Steen.


ID: 53 | Bouwkundig element

Stadswoning

Grote Markt 15 (Aalst)
Lijstgevel van drie traveeën, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Rechthoekige vensters, recent aangepast op de bel-etage.


ID: 46 | Bouwkundig element

Stadhuis van Aalst

Grote Markt 3 (Aalst)
Heden gesloten complex met gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats; bestaande uit twee delen.


ID: 334 | Bouwkundig element

Boerenhuisje

Heuvel 84 (Aalst)
Langgestrekt boerenhuisje van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, mechanische en Vlaamse pannen), gedateerd 1781 op zolderbalk; het gedeelte aan de straat moet echter ouder zijn.


ID: 410 | Bouwkundig element

Brouwerij Callebaut

Hoogstraat 110 (Aalst)
Herenhuis met links korfboogvormige zandstenen inrijpoort, van de straat afgesloten door middel van een beboomde voortuin en ijzeren hek (voorheen met datering 1823) tussen bakstenen hekpijlers. Bakstenen dienstgebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.


ID: 406 | Bouwkundig element

Hoeve, later pastorie

Hoogstraat 48 (Aalst)
Pastorie, voorheen hoeve. Voorzien van een voortuintje en een achtertuin met oude rode en gele beuken. Huis van twee bouwlagen, vijf traveeën en een rechts gelegen poorttravee onder een zadeldak. Gecementeerde en grijsbeschilderde voorgevel op arduinen plint, gedeeltelijk met wilde wingerd begroeid, uit laat 18de eeuw of 19de eeuw (?) met latere aanpassingen.


ID: 408 | Bouwkundig element

Kapel te Wachene

Hoogstraat zonder nummer (Aalst)
Rechthoekig bakstenen gebouw met zandstenen hoekblokken onder zadeldak met sierlijk opgeknapt klokgeveltje.