154 resultaten


ID: 18920 | Bouwkundig element

Achteruitgang Berg Barmhartigheid

Jan Botermanstraat 4 (Gent)
Vermoedelijk laat 15de-eeuws, een van de oudste privéwoningen van de wijk Prinsenhof. De woning is een opvallend gebouw door zijn imposante voortrapgevel.


ID: 25232 | Bouwkundig element

Huis In den Bliekenmarkt

Kraanlei 13 (Gent)
Gotische trapgevel (4 trappen + topstuk) met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (pannen) uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het eerste kwart van de 16de eeuw, oorspronkelijk vier bouwlagen doch één verdieping verlaagd in de 18de eeuw.


ID: 19487 | Bouwkundig element

Burgerhuis in gotische stijl

Lievestraat 5 (Gent)
Woonhuis met trap- (8 treden + topstuk) en lijstgevel van samen vijf traveeën en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (bitumen); vermoedelijk daterend uit eind 15de eeuw, grondig gerestaureerd in 20ste eeuw.


ID: 88343 | Bouwkundig element

Rabot

Opgeëistenlaan 2A (Gent)
Versterkte sluis gebouwd op het Lieve-kanaal ten zuidwesten van de verdedigingsgordel rondom de stad. Eerstesteenlegging, volgens de tweede gevelsteen, op 13 juni 1489, de werken zijn voltooid in 1491.


ID: 8340 | Bouwkundig element

Dierkosttoren

Boerenhol zonder nummer (Geraardsbergen)
Toren verwoest in 1485 door de soldaten van Jan de Ligne; nadien heropgebouwd. In 1686 hersteld op bevel van abt Foucqier van de Sint-Adriaansabdij. In de middeleeuwen gebruikt als vergaderplaats voor de boogschutters van Sint-Sebastiaan.


ID: 8430 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Markt zonder nummer (Geraardsbergen)
Stoere basilicale kerk, de markt dominerend. In 1476 bouw van een gotische kerk, voltooid in 1617. In 1485, bouw van de Sint-Joriskapel ten noorden op de overblijfselen van de eerste kapel; verwoest in 1566 tijdens de godsdiensttroebelen.


ID: 134040 | Landschappelijk element

Gemeentelijk park bij de ruïne van het Prinsenkasteel

Guldendal 20-22, zonder nummer (Grimbergen)
Waterburcht van de heren van Grimbergen uit het vierde kwart van de 15de eeuw, rond 1610 omgebouwd tot 'huis van plaisantie' en na 1944 vervallen tot kasteelruïne; op heden geconserveerd als ruïne omgeven door gemeentelijk park met sporen in het microliëf van een klassieke Franse tuin van circa 13 hectare, aangelegd tijdens het derde kwart van de 18de eeuw; verbost tijdens de 19de eeuw.


ID: 75186 | Bouwkundig element

Kasteel Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)
Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.


ID: 75267 | Bouwkundig element

Hof te Poddegem

Tommenmolenstraat 43 (Grimbergen)
Voormalige middeleeuwse castrale motte of site met walgracht waarvan de oudste getuigenis, een donjon, mogelijk opklimt tot het midden van de 14de eeuw.


ID: 39596 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Veronus

Stevens-de Waelplein zonder nummer (Halle)
Breukstenen gebouw met westertoren, driebeukig schip en uitspringend transept in neogotische stijl uit einde 19de eeuw, doch met een gotisch koor uit einde 15de-begin 16de eeuw.