78 resultaten


ID: 300758 | Landschappelijk element

Tuin van het Papiermoleken

Oaselaan 27 (Bierbeek)
Landschappelijke tuin van 2 hectare rond watermolen en molenvijver, aangelegd in 1920; hoogstammige beplanting gegroepeerd rond vijver met eilandje en betonnen boogbrug.


ID: 300754 | Landschappelijk element

Domein Hof ten Hooilaard

Oudebaan 79 (Bierbeek)
Landschappelijk park met remisevleugel uit 1914; circa 6 hectare aange­legd rond 1850 op een valleihelling en rond twee vijvers bezit nog enkele oude en zeldzame bomen.


ID: 133144 | Landschappelijk element

Zwarte moerbei

Beverststraat zonder nummer, Zonhoevestraat zonder nummer (Bilzen)
Als relict uit een oude hoogstamweideboomgaard, behorende tot het erf van de Zonhoeve, staat er op het perceel aan de overkant van de Zonhoevestraat een zwarte moerbei. Door de ouderdom heeft de moerbei zich afgelegd. Deze liggende groeiwijze, ten gevolge van een zwak wortelgestel, wordt regelmatig bij moerbei vastgesteld.


ID: 133160 | Landschappelijk element

Dreef met hoogstammige perenbomen

Damerstraat zonder nummer (Bilzen)
Vanaf de Paalstraat en over de volledige lengte van de Damerstraat is een dreef met hoogstammige perenbomen aangeplant. De dreef is de toegang tot de hoeve Damershof. Het is een mooi voorbeeld waarbij nuttigheid en sierlijkheid aan elkaar werden gebonden, een mooie toegang tot de hoeve en de jaarlijkse oogst van peren. De oudste perenbomen hebben een stamomtrek van 150 cm en meer. De dreef is ongeveer 500 meter lang en is met uitzondering van een deel dat door een aanpalend bos wordt gedomineerd in goeden doen. De dreef met perenbomen van de eerste generatie, vertoont al op verschillende plaatsen uitval en werd tijdens een heraanplantingscampagne ingeboet met jonge exemplaren.


ID: 305203 | Landschappelijk element

Veekeringshaag van meidoorn en barrier bij het relict van een hoogstamboomgaard

Diepestraat (Bilzen)
Hoogstamboomgaard met veekeringshaag en barrier.


ID: 133427 | Landschappelijk element

Perenboom

Romeinse Kassei (Borgloon)
Op één van de hoogste punten van de Romeinse Kassei is aan de rand van een hoogstamboomgaard een perenboom gelegen die over de weg hangt. Deze boom heeft een zeer mooie groeivorm en is beeldbepalend langs deze weg.


ID: 134274 | Landschappelijk element

Siertuin uit het interbellum

Stationsstraat 34 (Borgloon)
Tuin bij een fruitkwekersvilla van 1932.


ID: 133019 | Landschappelijk element

Houtkant met hazelaar

Eikerheide 6 (Bornem)
Een houtkant die uit hoofdzaak bestaat uit hazelaar met toevoegingen van mispel, zomereik en haagbeuk staat op de perceelsgrens van het erf met de aanpalende dreef. De hazelaars staan in een dicht plantverband waardoor de houtkant als afsluiting functioneert. Hazelaar en mispel zijn soorten waarvan de vruchten werden geoogst. Hazelaar, zomereik en haagbeuk lenen er zich toe om als hakhout te worden beheerd.


ID: 132541 | Landschappelijk element

Rij mispels bij Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat (Bornem)
Langs een onverharde weg en begeleidende sloot werd een rij mispels aangeplant. Vermoedelijk werden deze fruitbomen aangeplant in functie van de jacht op het kasteeldomein van Marnix van Sint-Aldegonde.


ID: 48777 | Bouwkundig element

Hoeve

Moerstraat 173 (Dendermonde)
Hoeve bestaand uit een aan de straat ingeplante woning met aanpalend poortgebouw, opgericht in 1884. Oude gebouwen op het achtererf vermoedelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw vervangen door de huidige bedrijfsgebouwen in L-vorm. Erf gedeeltelijk omhaagd en afgezet met dennenbomen. Moerbeiboom aan de straatkant. Erf toegankelijk via overzolderde doorrit rechts van het woonhuis.