332 resultaten


ID: 300793 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Sterreborne met plantsoen

Sterrebornestraat zonder nummer (Boutersem)
Bedevaartsoord met een grote kapel, heropgebouwd in neogotische stijl in 1893-1894 naar ontwerp van Edward Francken, omgeven door een plantsoen. Rechts van de toegangsweg naar het kapelportaal bevindt zich de bron in een afzonderlijk veldkapelachtig gebouwtje. De randbeplanting bestaat voor de helft uit gekandelaarde zomerlinden, die getuigen van de oorspronkelijke, bij de heraanleg van 1893-1894 behorende aanplanting.


ID: 132681 | Landschappelijk element

Vijf kapellinden

Boembeke zonder nummer, Heksteelstraat zonder nummer, Poorterij zonder nummer (Brakel)
Op een afgesplitst perceeltje grond, bij het kruispunt van de Heksteelstraat, Poorterij en Boembeke, staan lindebomen bij de kapel van de vijf linden. Het zijn gekandelaarde kapelbomen waarvan er nog vier van de vijf resteren, de vijfde is enkel nog aanwezig als stamopslag. De stamopslag wordt onderhouden als scheerhaag en maakt betreding niet mogelijk. Om deze reden konden de stamomtrekken van de bomen niet gemeten worden.


ID: 130858 | Landschappelijk element

Gekandelaarde lindenrij als schermbeplanting

Geraardsbergsestraat 135 (Brakel)
Op traditionele wijze zijn drie gekandelaarde lindebomen aangeplant bij de zuid-west gevel van het hoevegebouw om er als schermbeplanting te functioneren. Vooral tegen de zon, maar ook tegen regen en wind werden de gebouwen, in het bijzonder de woning en de stallingen, beschermd. De bomenrij beschermd het woonhuis vooral tegen de namiddag- en avondzon. Dit gebruik dateert nog uit de periode dat men op zolder, onder de dakpannen, de nacht doorbracht. De bomen hebben een takvrije stam die ongeveer even hoog is als de voorgevel van het huis. De takken zijn min of meer in een verticaal vlak geleid en steken boven de onderste dakrand uit. Ook het ingespannen paard kon onder de linden bescherming vinden tegen de zomerse zonnestralen. Het zijn Hollandse linden waarvan de dikste een stamomtrek heeft van 241cm.


ID: 301026 | Landschappelijk element

Zes gekandelaarde lindes als schermbeplanting

Heinestraat zonder nummer (Brakel)
Zes lindebomen als schermbeplanting bij een hoeve aan de overkant van de straat. Op hoog gelegen plaatsen werden de gebouwen beschermd tegen weer en wind met bomen en bomenrijen. Linden werden voor deze toepassing gebruikt omdat ze een zéér dicht bladerdek hebben en ze bovendien ook konden gebruikt worden als leverancier van brand-, constructie-, geriefhout en loofvoedering.


ID: 133414 | Landschappelijk element

Gekandelaarde eik als hoekboom

Leinstraat 71, zonder nummer (Brakel)
De gekandelaarde eik staat in de hoek van de Leinstraat, een akkerland en de voortuin van een hedendaagse villa. De villa staat op de plaats waar vroeger een boerenerf was, waartoe de boom als erfbeplanting toe behoorde. De gekandelaarde boom heeft een omtrek van 272 cm.


ID: 300875 | Landschappelijk element

Welkomstboom bij verdwenen hoevetje

Leinstraat zonder nummer (Brakel)
Deze Hollandse linde is de enige reminiscentie van het feit dat er op deze plaats een hoevetje heeft gestaan. Gezien de boom dicht bij de straat is ingeplant, is de kans groot dat hij er als welkomstboom is gezet. De boom is door zijn grootte en omvang zéér beeldbepalend.


ID: 132653 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde linden als schermbeplanting

Oorloge 22 (Brakel)
Tegen de zuidwest gevel van wat vroeger stallen zijn geweest staan twee gekandelaarde lindes. Ze beschermen het gebouw en het gestalde vee tegen zon, regen en wind.


ID: 301782 | Landschappelijk element

Zware gekandelaarde zomerlinde als hoekboom

Pevenage zonder nummer (Brakel)
Achteraan een nog vaag herkenbaar perceeltje gelegen aan het straatje dat Pevenage is genoemd, staat een zwaar ontwikkelde zomerlinde. Mogelijks stond ook hier een klein boskantershuisje zoals op de aanpalende percelen. Vermoedelijk zijn hier in het verleden betwistingen geweest over de juiste eigendomssituatie en is dit bezegeld met het aanplanten van een lindeboom. De boom staat als hoekboom in de hoek van het kadastrale perceel. Indien er weldegelijk een constructie heeft gestaan dan had de boom ook een schermfunctie en beschermde hij het gebouw tegen weer en wind.


ID: 301024 | Landschappelijk element

Gekandelaarde kapellinde

Pieter Hoelmanstraat 51 (Brakel)
In de straat staat bij de erftoegang van een hoeve een wegkapel met een beeldbepalende kapellinde. Het is een gekandelaarde Hollandse linde met een stamomtrek van meer dan 3 meter. De kapel staat zéér dicht bij de boom en wordt als het ware erdoor opgeslorpt. De stambasis en wortelaanzetten zijn uitgegroeid tot vóór de kapel en bedekken een deel de dorpel.


ID: 130197 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde linden bij veldkruis

Priemstraat zonder nummer (Brakel)
Bij het begin van een losweg langs de Priemstraat en op de hoek van een akkerperceel flankeren twee lindes een wegkruis. Het zijn gekandelaarde zomerlinden, mooi gelegen bovenop een kouter. Van ver zichtbaar zijn ze een baken in het landschap.