Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

214 resultaten


ID: 76014 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Oorlogsmonument met vredesboom

Dorp (Assenede)
Het oorlogsmonument van de hand van beeldhouwer Aloïs De Beule dateert van 1920 en staat op een imitatierots gelegen op een plantsoen en wordt geflankeerd door een vredesboom.


ID: 130712 | Landschappelijk element

Opgaande eik als vrijheidsboom Bassevelde

Dorp (Assenede)
Op het dorpsplein van Bassevelde staan twee opgaand eiken. Het zijn twee herdenkingsbomen, de oudste is de vrijheidsboom die geplant werd na de onafhankelijkheid van België in 1830. De tweede boom is de vredesboom geplant in 1919 na het beëindigen van de eerste wereldoorlog. Het dorpsplein van Bassevelde is uniek omdat hier nog de twee generaties van herdenkingsbomen nog aanwezig zijn. Ze zijn geplant op aangelegde plantsoentjes en met een hekwerkje afgeboord.


ID: 130713 | Landschappelijk element

Opgaande eik als vredesboom Bassevelde

Dorp (Assenede)
Op het dorpsplein van Bassevelde staan twee opgaand eiken. Het zijn twee herdenkingsbomen, de oudste is de vrijheidsboom die geplant werd na de onafhankelijkheid van België in 1830. De tweede boom is de vredesboom geplant in 1919 na het beëindigen van de eerste wereldoorlog. Het dorpsplein van Bassevelde is uniek omdat hier de twee generaties van herdenkingsbomen nog aanwezig zijn. Ze zijn geplant op aangelegde plantsoentjes en met een hekwerkje afgeboord.


ID: 76117 | Landschappelijk element

Opgaande bruine beuk als vredesboom

Markt (Assenede)
Vrijheidsboom Bruine beuk of Fagus sylvatica 'Atropuncea', geplant in 1920 op het gekasseide plein ten zuiden tussen de kerk en het oorlogsmonument.


ID: 76358 | Landschappelijk element

Opgaande eik als vredesboom

Oosteeklo-Dorp (Assenede)
In de zitting van 11 oktober 1919 besloot de gemeenteraad op 22 november een bevrijdingsfeest te organiseren en een vredesboom aan te planten.


ID: 305886 | Landschappelijk element

Geknotte linde als vredesboom

Oudenaardsesteenweg (Avelgem)
Aan de kerk van Kerkhove staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het gedenkteken werd opgericht in 1922. Dichtbij staat een geknotte linde met een behoorlijke omvang (omtrekt van 290 cm). Vermoedelijk werd deze zilverlinde (Tilia tomentosa) terzelfdertijd als vredesboom geplant.


ID: 131482 | Landschappelijk element

Opgaande zilverlinde als vredesboom

Kerkstraat (Beernem)
De vredesboom staat op het kleine dorpspleintje dat de Lattenklieverstraat in verbinding stelt met de Kerkstraat. De zilverlinde werd aangeplant na de Eerste Wereldoorlog.


ID: 306241 | Landschappelijk element

Opgaande linde als vredesboom

Herman Teirlinckplein (Beersel)
Op het plein aan de kerk van Beersel staat een opgaande linde. Deze boom is op 5 oktober 1919 aangeplant als vredesboom, ter herdenking aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De linde is aangeplant in een verhoogde, bakstenen bak. Op 11 november 2011 is aan de voet van de boom een gedenksteen ingehuldigd, ter gelegenheid van de oprichting van het vredescomité van Beersel.


ID: 135097 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein van Leefdaal en omgeving

Leefdaal (Bertem)
De heerlijkheid Levedale stamt uit de 11de of 12de eeuw. Van de oorspronkelijke feodale burcht op de plaats van het huidige kasteel bleven twee ronde torens over en de oorspronkelijke donjon (15de eeuw). In de nabijheid van het kasteel dalen holle wegen af naar de vallei van de Voer. Daarlangs liggen een grote vijver en een verbouwd restant van een vroegere watermolen. In de tuinstructuur van Duchène zijn nog terrassen uit de barokke periode herkenbaar en aanplantingen uit de romantische periode. De beboste siertuin werd verlandschappelijkt met een ringpad. Het parkbos dat zich uitstrekt tot tegen de steenweg Leuven-Tervuren bevat nog een Romeinse grafheuvel. De band met het dorp is duidelijk merkbaar aan de kerkweg (beukendreef) die van het kasteel naar de van oorsprong Romaanse Sint-Lambertuskerk loopt.


ID: 305226 | Landschappelijk element

Opgaande linde als vredesboom

Kerkring (Bertem)
Ten noorden van het kerkhof staat bij de kerkhofmuur een opgaande lindeboom. Hoogstwaarschijnlijk is deze boom aangeplant als herdenkingsboom, vermoedelijk als vredesboom bij het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog.