Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

86 resultaten


ID: 26385 | Bouwkundig element

Het Goed van Baarlevelde

Noordhoutstraat 46 (Gent)
Reeds vermeld in 1604, eertijds omwalde hoeve van de prelaat van de norbertijnerabdij van Drongen. Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een groot, deels met gras begroeid erf met omlopend pad. Aan noorden en oosten bewaarde walgrachten. Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met verankerde en gecementeerde gevel. Ten noorden, oosten en zuiden, paardenstallen van baksteen onder schild- en zadeldaken.


ID: 8606 | Bouwkundig element

Abdij Beaupré

Klakvijverstraat 66, 70, 76 (Geraardsbergen)
Inplanting ten noorden van het dorp in een mooie landelijke omgeving. Deels omwald en ommuurd complex poortgebouw door middel van een beboomde dreef met de Klakvijverstraat verbonden.


ID: 75282 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Hof ter Biest

Wolvertemsesteenweg 213 (Grimbergen)
Restant van abdijhoeve, met een huidige bebouwing die opklimt tot de 17de en 18de eeuw. Gelegen op een dalend terrein en op een aangrenzende weide na volledig ingesloten door bebouwing.


ID: 300946 | Landschappelijk geheel

Slagveld van Halen

Lanciersstraat (Halen)
Het slagveld van Halen bevindt zich in het openruimtegebied ten westen van Halen in Limburg. Op 12 augustus 1914 kwam het daar tot een treffen tussen Belgische en Duitse troepen tijdens de doortocht van het Duitse leger door België, een week na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Aanleiding was de verkenning door de Duitse cavalarie naar de posities van het Belgische leger bij de Gete. Het slagveld omvat de locaties van de cavaleriecharges en de verdedigingsposities in wat als (één van) de laatste traditionele veldslagen de militaire geschiedenis zou ingaan. De slag demonstreerde hoezeer de rol van de traditionele cavalerie bij het begin van de 20ste eeuw was uitgespeeld.


ID: 21795 | Bouwkundig element

Abdij Mariëndal

Rotemstraat 4 (Halen)
Ook Abdij van Rothem genaamd, thans verdwenen, op het neerhof en het poortgebouw na. Zogenaamde Rotemhoeve, poortgebouw en hoeve van de voormalige abdij Mariëndal. Imposant geheel dat een belangrijk element in het landschap vormt.


ID: 80075 | Bouwkundig element

Achelse Kluis

De Kluis 1 (Hamont-Achel)
Oorspronkelijk verblijfplaats van kluizenaars, vanaf 1846 priorij, sinds 1871 trappistenabdij, gelegen op de Belgisch-Nederlandse grens.


ID: 300295 | Landschappelijk geheel

Leievallei tussen Ooigem en Bavikhove

Bavikhove (Harelbeke), Beveren, Desselgem (Waregem), Ooigem (Wielsbeke)
De Leie was tot in de 17de eeuw slecht bevaarbaar door het onregelmatige debiet. Door verbeterwerken waaronder de aanleg van sluizen en stuwen werd de rivier bevaarbaar. Ook in latere periodes werden nog verbeteringen doorgevoerd waaronder rechttrekkingen rond 1970. Enkele afgesneden riviermeanders zijn nog zichtbaar in het landschap. De Leievallei was lager gelegen dan het omringende land en daarom concentreren de wei- en hooilanden zich daar. Het Ooigembos is een soortenrijk eiken-haagbeukenbos is met kenmerkende oud-bosplanten. De hoger gelegen gronden worden gebruikt als akkerland. Het Kasteel van Ooigem, het Groot Goed van Sint-Pieters (Munkenhof) en het Goed te Beaulieu zijn belangrijke ontginningsites in de vallei. Verder wordt de ankerplaats gekenmerkt door een rijkdom aan vlaserfgoed waaronder vlasroterijen en kenmerkende schuren.


ID: 22261 | Bouwkundig element

Olmenhof, voormalige abdijhoeve Herkenrode

Goorstraat 2-4 (Hasselt)
Voormalige abdijhoeve van de abdij Herkenrode, gebouwd onder abdis Barbe de Rivière d'Arschot en gedateerd 1743.


ID: 22246 | Bouwkundig element

Abdij van Herkenrode

Herkenrodeabdij 1-4, 4A-F, 4H, 1A (Hasselt)
Voormalige cisterciënzerinnenabdij met abdijhoeve en bedrijfsgebouwen, gelegen op de zuidelijke Demeroever, temidden van een beschermd bos- en landbouwlandschap, en toegankelijk langsheen twee lindendreven.


ID: 22243 | Bouwkundig element

Hoeve Aldenhof

Kuringersteenweg 413 (Hasselt)
Voormalige hoeve van de abdij Herkenrode, eertijds gelegen aan de belangrijke weg Diest - Hasselt in de onmiddellijke nabijheid van het abdijcomplex.