Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

12856 resultaten


ID: 334 | Bouwkundig element

Langgestrekte boerenwoning

Heuvel 84-86 (Aalst)
Langgestrekte boerenwoning van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, gedateerd 1781 op zolderbalk; het gedeelte aan de straat moet echter ouder zijn. Verbouwd haaks bijgebouwtje onder afgesnuit dak.


ID: 406 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve, later pastorie met tuin

Hoogstraat 48 (Aalst)
Hoeve, voorzien van een voortuintje en een achtertuin met beuken. Huis van twee bouwlagen, vijf traveeën en een rechts gelegen poorttravee onder een zadeldak. Gecementeerde en grijsgeschilderde voorgevel op arduinen plint, gedeeltelijk met wilde wingerd begroeid, uit laat 18de eeuw of 19de eeuw met latere aanpassingen.


ID: 467 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Kapittelstraat 11 (Aalst)
Vrij grote semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een gedeeltelijk geplaveid erf. Boerenwoning van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën. Grote alleenstaande dwarsschuur ten zuiden en hoge stal met overkragende bedaking ten oosten.


ID: 465 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Karel van Croydreef 13 (Aalst)
Boerenhuis met haakse stal en boomgaard, daterend uit eind 19de eeuw.


ID: 464 | Bouwkundig element

Boerenhuisje

Karel van Croydreef 3 (Aalst)
Boerenhuisje van één bouwlaag, vijf traveeën onder mansardedak, uit eind 19de eeuw.


ID: 437 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kempinnestraat 10 (Aalst)
Hoeve met losse bestanddelen en overluifelde inrijpoort, omringd door bomen en struiken. Eénlaagse boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Stalletje tegenover woonhuis en haakse schuur naast de inrijpoort.


ID: 336 | Bouwkundig element

Boerenburgerhuis

Keppestraat 52 (Aalst)
Boerenburgerhuis met losstaande haakse aanhorigheden en rechthoekige binnenkoer aan de straat palend (19de eeuw).


ID: 435 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Klaarhaagstraat 15 (Aalst)
Hoeve, daterend uit eind 19de eeuw, met recente aanpassingen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Dwarsschuur met rechthoekige veldpoorten. Bakstenen hekpijlers, met links bakstenen muurtje.


ID: 434 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Klaarhaagstraat 21 (Aalst)
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, struiken en klimop en daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 436 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Kokerijstraat 16 (Aalst)
Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf. Woonhuis van één bouwlaag, vijf oude en drie vernieuwde staltraveeën, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw en het eerste kwart van de 19de eeuw.