Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

7029 resultaten


ID: 130122 | Landschappelijk element

Olmen afsluitingshaag

Zavelputstraat 12 (Zwalm)
Een olmen afsluitingshaag bevindt zich aan de straatzijde van het erf en is, al dan niet op natuurlijke wijze, aangereikt met haagbeuk, haagliguster, sering en vlier. Het is een scheerhaag van ongeveer 1,5 meter hoog en heeft een lengte van 40 meter. Olm werd voor deze toepassing geprefereerd omwille van de zeer dichte vertakking vanaf de basis. Mits de haag goed onderhouden werd kon men hierdoor het kleinvee op het erf houden en werd indringing voorkomen. Olm wordt heden ten dage nog weinig aangeplant omwille van de olmenziekte. Het valt ons echter op dat de goed onderhouden scheerhagen van olm gezond zijn en niet belaagd worden door de olmenspintkever. Een verklaring is mogelijks dat de spintkever zwaarder takhout of stammen nodig heeft om zicht te vestigen.


ID: 45151 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Voorheen horend bij de verdwenen windmolen, heropgebouwd in 1857, binnenerf omsloten door bakstenen hoevegebouwe en afgesloten door ijzeren inrijhek, alleenstaande schuur uit eind 19de eeuw.


ID: 130108 | Landschappelijk element

Gekandelaarde lindenrij als schaduwbomen bij mesthoop

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Achter de stallingen, tegen het gebouw, lag de 'messing' of mesthoop. Deze werd aan de zuidzijde begrensd door een rij van vijf gekandelaarde lindebomen. Deze werden als schaduwbomen aangeplant om uitdrogen van de mesthoop te voorkomen.


ID: 130109 | Landschappelijk element

Drie knotessen in houtkant op talud

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Langs de westkant van een oude holle weg bevindt er zich een houtkant op een steil talud. De houtkant wordt er nog op traditionele wijze als hakhout onderhouden en heeft drie knotessen in de kop van het talud. Deze houtkant voorkomt erosie en stabiliseert het talud waarop zich zeer dicht bij de kop van het talud de hoeve bevindt. De knotessen worden periodiek gekapt en de houtkant wordt als hakhout beheerd, dit zijn traditionele beheersvorm met als doel het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering.


ID: 45286 | Bouwkundig element

Sint-Annakapel, omringd door linden

Zottegemsesteenweg (Zwalm)
Vierkant gebouwtje met driezijdige apsis, opgetrokken uit bak- en zandsteen, gebouwd in 1653 en omringd door vijf lindebomen.


ID: 133079 | Landschappelijk element

Taxusprieel

Avelgemstraat 180 (Zwevegem)
Achter in de moestuin aansluitend bij de z.g. “Kasteelhoeve” (nr. 182) staat een nog mooi onderhouden Taxusprieel. Het is een ornamenteel object dat bestaat uit vier hoek elementen gevormd door getrapte blokvormen met op de top een halve bol als afsluiter. Centraal bevindt er zich een hoog cilindervormig deel, ook voorzien van een halve bol als koepelelement.


ID: 81048 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Banhoutbos

Banhout 1-4 (Zwevegem)
Parkbos en oud bosrelict van circa 25 ha, met resterende afsluitende haag, omgeven door dreven met ten noorden, kasteel nummer 2, voormalige hoeve met koetshuis nummer 1, recente woning met duiventoren en afhankelijkheden nummer 4, gelegen langs een dreef loodrecht aangesloten op de Vierkeerstraat en ten zuiden Boswachterswoning nummer 3. Historisch, ecologisch en landschappelijk waardevol bos, dat vermoedelijk sinds het midden van de 15de eeuw permanent bebost was. Relict van een uitgestrekt bossencomplex dat zich tot in de 12de eeuw uitstrekte tussen de alluviale vlakte van de Leie en de Schelde. Het kasteel wordt volgens de literatuur opgetrokken in 1854, de kadastrale legger vermeldt 1865. Neoclassicistisch kasteel, bepleisterd en beschilderd volume onder leien schilddak. Voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. Koetshuis, van 1853-1854, opgetrokken in natuursteen en getypeerd door lisenen. Aansluitend meermaals verbouwde hoeve, in kern teruggaand tot tweede helft 19de eeuw.


ID: 81130 | Bouwkundig element

Hoeve

Bavegemstraat 21 (Zwevegem)
Hoeve, site al opgetekend sinds 1770-1778. Nu hoeve met gesloten opstelling, bakstenen bestanddelen onder zadeldaken pannen of kunstleien. Site aan de straat afgezoomd door meidoornhaag en erftoegang gemarkeerd door poortgebouw. Tegenover gelegen Onze-Lieve-Vrouwkapelletje, opgetrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog


ID: 80859 | Bouwkundig element

Milanenkapel

Bellegemstraat (Zwevegem)
Neogotische kapel gebouwd in 1846-1847 in opdracht van Baron Félix de Béthune en naar ontwerp van Jean Baptist (de) Béthune.


ID: 133080 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde bij de Milanenkapel

Bellegemstraat (Zwevegem)
Bij de Milanenkapel staat een beeldbepalende gekandelaarde kapellinde waarvan in de kroon vier zware en negen kleine gesteltakken vertakken.