532 resultaten


ID: 745 | Bouwkundig element

Landcommanderij Alden Biesen en rentmeesterswoning

Kasteelstraat 6, 10, 6A, Reekstraat zonder nummer (Bilzen)
De ontwikkeling van de Duitse Orde eind 12de eeuw - begin 13de eeuw leidt tot een territoriale uitbreiding, die zich over het hele Duitse Rijk uitstrekt.


ID: 623 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Schoonbeek

Waterkasteelstraat 1 (Bilzen)
De oudste gedeelten van het kasteel worden door een gevelsteen op de kroonlijst van de oostelijke gevel van de oostelijke vleugel gedateerd 1628. De kern is vrijwel zeker ouder.


ID: 650 | Bouwkundig element

Kasteel Zangerhei

Zangerheistraat 101 (Bilzen)
Er resten heden slechts de monumentale dienstgebouwen, waarvan niet duidelijk is of zij de oorspronkelijke zijn van het complex uit de eerste helft van de 19de eeuw, of een versie uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 135397 | Landschappelijk geheel

Uitkerkse polder

Blankenberge, Uitkerke (Blankenberge), Wenduine (De Haan), Nieuwmunster, Zuienkerke (Zuienkerke)
Dit gebied omvat de landschappelijke overgang van het strand, de duinen en de Uitkerkse Polder. De zandvlakte van het strand heeft golfbrekers. De duinen vormen een markante reliƫfstructuur met soms een lage helmgrasbegroeiing en struweelranden. De Uitkerkse Polder is een sinds de middeleeuwen in gebruik genomen polder met reliƫfrijke zilte graslanden en talrijke sporen van ontvening, kleiontginning en vroegere bewoning. Er komen ook nog meerdere oude hoeven voor. De polder is doorsneden door talrijke zwinnen en vaarten. De Blankenbergse Dijk vormt een opvallend middeleeuws dijkrelict. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.


ID: 45077 | Bouwkundig element

Kasteel van Uitkerke met hoeve

Kerkstraat 420 (Blankenberge)
Het kasteel van Uitkerke met het bijhorende neerhof wordt circa 1070 gebouwd op een terp, omgeven door een walgracht. De terp is opgeworpen na de zogenaamd Duinkerke III-transgressies (10de-12de eeuw). Het kasteel is gelegen ten noordoosten van de dorpskom, net onder de Evendijk.


ID: 12473 | Bouwkundig element

Domein Spokenhof

Borsbeeksesteenweg 102 (Boechout)
Op hoek met Spokenhofstraat gelegen woning in traditionele bak- en zandsteenstijl , uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Inplanting binnen rechthoekig omgracht en omhaagd domein.


ID: 12507 | Bouwkundig element

Domein Hof van Boechout

Hof van Boechout 3-6 (Boechout)
Het 17de-eeuwse Hof van Boechout wordt, naast grasvelden en weiden, omgeven door percelen eiken-, beuken- en berkenbos en twee met elkaar verbonden vijvers met een uitloper voor de dienstgebouwen.


ID: 2477 | Bouwkundig element

Kasteel Befferhof

Befferdreef 15 (Bonheiden)
Omgracht kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl met omringend, met beuken en platanen beboomd park, gelegen nabij de grens met Mechelen en het natuurgebied Mechels Broek.


ID: 3066 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Hollaken

Hollakenbaan 7-13 (Bonheiden)
Het neoclassicistisch kasteel Hollaken is gelegen tussen de Dijle en de Hollakenbeek en dateert van circa 1832. Het omgracht kasteel is omgeven door een park.


ID: 3099 | Bouwkundig element

Kasteel Weyneshof

Weynesbaan zonder nummer (Bonheiden)
Omgracht kasteel door een beukendreef verbonden met de Weynesbaan. Latere bijgebouwen ten noorden, gelegen buiten de omgrachting.