Gebeurtenis

Inventarisatie "De abdij van Kolen en de Kolenberg", "Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw" en "Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont"

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID
1228
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1228

Beschrijving

De landschappelijke gehelen "De abdij van Kolen en de Kolenberg", "Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw" en "Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont" werden (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied. Deze vaststelling gebeurt meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijke uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Elleboogstraat (Borgloon)
Deze veekeringshaag van meidoorn is gelegen bij een U-vormige hoeve. Dit perceel was in de 20ste eeuw een hoogstamboomgaard. Om het vee op de boomgaard te houden, werd een meidoorhaag voorzien als veekering, een typisch verschijnsel in Haspengouw.


Colenstraat zonder nummer (Borgloon)
Tegenover de Kloostersite Mariënlof ligt een goed bewaarde oude hoogstamboomgaard. In de oude appelaars komt maretak voor. De hoogstamboomgaard is omgeven door een meidoornhaag en toegankelijk via een metalen hek.


Konijnenstraat, Mettekovenstraat, Opleeuwstraat (Borgloon)
De omgeving van het kasteel van Gors-Opleeuw is volledig aangeplant met hoogstamboomgaarden. Het gaat om een combinatie van oudere boomgaarden en jonge aanplanten. De meeste van deze hoogstamboomgaarden worden afgesloten door een traditionele meidoornhaag.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Borgloon, Kerniel (Borgloon)
De abdij van Kolen, vroeger het Kruisherenklooster van Colen of abdij Mariënlof genoemd, is gelegen aan de rand van Droog Haspengouw. De abdij ligt op een hoge uitloper van het plateau en is beeldbepalend voor de omgeving. De vallei van de Kleine Herk is diep ingesneden, via een historisch voetpad is er via de vallei een verbinding met de dorpskern van Kerniel. De spoorlijn Tongeren-Borgloon doorsnijdt het landschap ten zuiden van de abdij. Het is voornamelijk een agrarisch landschap.


Borgloon, Tongeren (Limburg)
Deze voormalige spoorlijn 23 loopt van Drieslinter naar Tongeren. Het deel tussen Borgloon en Tongeren werd op 10 september 1879 geopend. De spoorlijn werd ook wel de fruitspoorlijn genoemd omdat er veel fruit langs vervoerd werd voor de stroopfabrieken. In 1957 werd het personenverkeer stopgezet. Vanaf 1958 tot 1980 werd de spoorweg definitief gesloten en werden de sporen opgebroken. Het grootste deel van de voormalige lijn 23 is nu aangelegd als fietspad.


Gors-Opleeuw, Kerniel (Borgloon), Guigoven, Kortessem, Vliermaal, Wintershoven (Kortessem)
Dit 706 ha grote gebied op de overgang tussen droog en vochtig Haspengouw wordt gekenmerkt door zijn zacht glooiend reliëf, een oude boskern op de steilrand (Bellevuebos) en een voor Haspengouw typisch kasteeldorp (Gorsopleeuw). Vier kastelen, waarvan twee met wortels in het laat-middeleeuwse feodale verleden, bepalen mee de aanblik van het dorp. De aanwezigheid van grote hoeves wijst op de vroegere agrarische rijkdom van Haspengouw. Het Bellevuebos is met zijn 128 ha één van de grotere boscomplexen in het voor het overige traditioneel bosarm Haspengouw. Buiten het bos kwamen open akkers en in mindere mate boomgaarden voor.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Inventarisatie "De abdij van Kolen en de Kolenberg", "Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw" en "Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont" [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1228 (Geraadpleegd op )