Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1080476 | anthracologisch onderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites


Weg naar Opglabbeek 5 (Oudsbergen)
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 5 en 6 september 2022.


ID: 210952 | fysisch-antropologisch onderzoek, biochemische analytische methoden, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Proven (Poperinge)


ID: 1071487 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Roesbrugge-Haringe (Poperinge)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1074521 | zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Schaafstraat 127 (Puurs-Sint-Amands)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief vooronderzoek vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving van een meerperiodensite plaats.


ID: 1072764 | materiaalstudie, fysisch-antropologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, fysico-chemische analytische methoden, radiokoolstofdatering, post-excavation onderzoek, literatuurstudie, toponymische studie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Nierlenderstraat, Van den Nestlaan (Ranst)
De toevalsvondst van 2 intacte Merovingische potjes leidde tot de opgraving van een vroegmiddeleeuws grafveld met 513 graven.


ID: 1075465 | anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Zoggebeekweg (Rijkevorsel)
Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft in opdracht een opgraving uitgevoerd op een aantal percelen gelegen aan de Zoggebeekweg te Rijkevorsel. In het gebied wordt een nieuwbouw en een ontsluitingsweg gerealiseerd. Het huidig onderzoeksgebied maakt deel uit van een groter projectgebied en een grootschaliger archeologisch onderzoek.


ID: 1073052 | anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Gitsestraat (Roeselare)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van een verkaveling met vervolgens de bouw van huizen. De vlakopgraving werd in 2 fases uitgevoerd aangezien de opgraving in 2 zones plaatsvindt. Zone 1 werd in 1 werkput opgegraven en zone 2 in 6 werkputten. Tijdens de opgraving zijn in totaal 323 sporen geregistreerd en zijn er 309 vondstcontexten geborgen.


ID: 1076439 | optisch gestimuleerde luminescentiedatering, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Krommebeekstraat (Roeselare)
18 vindplaatsen werden opgegraven. In totaal legde men 76 werkputten en 225 profielen aan.


ID: 1075243 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kwadestraat (Roeselare)
Tussen 16 januari en 30 maart 2012 voerden archeologen van het Ghent Archaeological Team een opgraving uit op de site Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen.


ID: 1071432 | radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Onledegoedstraat (Roeselare)
Vlakdekkende opgraving naar aanleiding van geplande ontwikkeling industrieterrein.