Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1075268 | dendrochronologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, materiaalstudie, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Chaamseweg (Baarle-Hertog)
In het voorjaar van 2015 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum met ondersteuning van ADC ArcheoProjecten in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Grensoverschrijdende Projecten BV een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd op het voormalige terrein van de limonadefabriek van Bar-le-Duc, aan de Chaamseweg in Baarle-Nassau (NL) / Baarle-Hertog (B).


ID: 1083651 | archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek

tot
Molenstraat (Baarle-Hertog)
Opgraving naar aanleiding van het nieuwbouwproject ‘Het Dorp’ aan de Kapelstraat – Molenstraat.


ID: 1082321 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, controle van werken

tot
Oude Brugstraat (Balen)
Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem langs de Oude Brugstraat werd een archeologische opvolging van de werken uitgevoerd.


ID: 1071489 | micromorfologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeomagnetische datering, anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Beernem (Beernem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1076899 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Leetereind (Beerse)
Naar aanleiding van de geplande inrichting van een sportpark ter hoogte van het Leetereind in Beerse werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1074854 | metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
G. Demeurslaan (Beersel)
In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum BV van 4 juni tot 22 juli 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van de G. Demeurslaan, Huizingen. Het plangebied werd opgegraven naar aanleiding van een verkaveling en de bijhorende realisatie van nieuwbouwwoningen.


ID: 1073165 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, houtonderzoek, metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen


Nachtegaalstraat (Berlaar)
Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek zijn veertien werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 14810,7 m2.


ID: 1081458 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Koolstraat (Berlare)
In het kader van de realisatie van een verkaveling werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd na de positieve resultaten van een vooronderzoek door middel van proefsleuven. De vlakdekkende opgraving leverde een meerperiodenvindplaats op met sporen en vondsten uit de metaaltijden, de Romeinse periode, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd.


ID: 209679 | dendrochronologisch onderzoek


Beveren (Oost-Vlaanderen)


ID: 1081638 | metaaldetectie, dendrochronologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Bunderhof (Beveren)
Een vlakdekkende opgraving van ca. 10.290m² naar aanleiding van een geplande verkaveling aan het Bunderhof te Haasdonk. De geplande werken zouden een grote impact gehad hebben op het archeologisch bodemmateriaal. Het onderzoeksgebied bestond op het moment van de opgraving uit onbebouwd akkerland.