Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1072971 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Pauwstraat (Beveren)
Vlakdekkende opgraving op een zone van 1725 m².


ID: 154940 | dendrochronologisch onderzoek


Bierbeek (Bierbeek)


ID: 196498 | dendrochronologisch onderzoek

Onbekend
Bierbeek (Bierbeek)


ID: 1073149 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sterappelstraat (Bilzen)
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is besloten om het centrale deel van het plangebied nader te onderzoeken door middel van een archeologische opgraving.


ID: 1076038 | dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
In de bijzondere voorwaarden werd een vlakdekkende opgraving opgelegd over de volledige breedte van de wegkoffer ter hoogte van proefsleuven 1 en 2 van het vooronderzoek. Over de volledige oppervlakte van het terrein werden 2, aan elkaar gelinkte, werkputten aangelegd die even breed waren als de geplande breedte van de wegkoffer. In totaal werd een oppervlakte van 4167 m² onderzocht.


ID: 1076414 | materiaalstudie, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
In totaal werd een oppervlakte van 17 200 m² onderzocht in 6 werkputten.


ID: 193450 | dendrochronologisch onderzoek


Borgloon (Borgloon)


ID: 1075322 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Pastoor Huveneersstraat (Bornem)
De werfbegeleiding ter hoogte van de beschermde archeologische zone liet toe inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en bewaringstoestand van het voormalige Nethof en dan meer bepaald het voormalige poortgebouw en een gedeelte van de walgracht en bracht heel wat nieuwe en interessante landschappelijke/bodemkundige gegevens naar voren.


ID: 1076823 | archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, diatomeeënonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek


Dorpsstraat 123 (Bredene)
Een vooronderzoek met landschappelijk booronderzoek en proefsleufonderzoek waarbij 5 proefsleuven en 2 kijkvensters werden aangelegd.


ID: 1082346 | landschappelijk bodemonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Dorpsstraat 123 (Bredene)
Bij een archeologische opgraving van een zone op de terp van Bredene, in het dorpscentrum, werden resten en sporen vanaf de 12de eeuw aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om sporen die te linken zijn aan de priorij of priorijhoeve, die gekend is uit historische bronnen.