Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1076911 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Molenveld (Balen)
Naar aanleiding van de bouw van woningen en appartementen aan het Molenveld te Balen werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1082321 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, controle van werken

tot
Oude Brugstraat (Balen)
Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem langs de Oude Brugstraat werd een archeologische opvolging van de werken uitgevoerd.


ID: 1071488 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Beernem (Beernem), Oostkamp (Oostkamp)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1071489 | micromorfologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeomagnetische datering, anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Beernem (Beernem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een aardgasvervoersinfrastructuur.


ID: 1076899 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Leetereind (Beerse)
Naar aanleiding van de geplande inrichting van een sportpark ter hoogte van het Leetereind in Beerse werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075413 | micromorfologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Lepelstraat 26 (Beerse)
Archeologisch onderzoek na een proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van het inrichten van een verkaveling.


ID: 1075136 | zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Sint-Isidoorstraat (Beerse)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Er kwamen sporen uit de metaaltijden, middeleeuwen en nieuwe tijd aan het licht.


ID: 1074854 | metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
G. Demeurslaan (Beersel)
In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum BV van 4 juni tot 22 juli 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van de G. Demeurslaan, Huizingen. Het plangebied werd opgegraven naar aanleiding van een verkaveling en de bijhorende realisatie van nieuwbouwwoningen.


ID: 1082349 | onderzoek van gewervelde diersoorten, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeomagnetische datering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Motstraat 105 (Beringen)
Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 3.525 m² onderzocht in vijf werkputten.


ID: 1076310 | radiokoolstofdatering, onderzoek van gewervelde diersoorten, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Panisdries (Beringen)
Tijdens het onderzoek zijn drie werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 1.529 m2.