Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

562 resultaten


ID: 1073054 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hellestraat (Wervik)
De initiatiefnemer plant hier in opdracht van de gemeente Wervik een verkaveling. Er werden 10 werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 13.640 m². In totaal werden 1199 spoornummers uitgedeeld.


ID: 1075558 | zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hoogweg, Robert Klingstraat 33A (Wervik)
RAAP België heeft een archeologische opgraving uitgevoerd te Wervik, Robert Klingstraat 33a. Het onderzoek kadert in een project van een herinrichting van het terrein waarbij een nieuw magazijn en bureelgebouw gebouwd worden.


ID: 1073043 | palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Hovenierstraat (Wervik)
In het plangebied aan de Hovenierstraat te Wervik wordt een verkavelingsproject van 3.049 m² (vijf bouwloten en een nieuwe wegenis) gepland door de initiatiefnemer. De opgravingszone aan Wervik Hovenierstraat werd opgegraven in drie werkputten (Plan 6): WP 1 (594 m²), WP 2 (1.272 m²) en WP 3 (724 m²). In de werkputten zijn in het totaal 361 sporen aangetroffen.


ID: 1076970 | dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering

tot
Ooststraat (Wervik)
Centraal binnen het projectgebied zal een verharde wegenis worden aangelegd met omliggende bufferbekkens. Er worden tevens 2 parkeergelegenheden voorzien in het noordelijke en westelijke deel van het projectgebied. Dit alles gaat gepaard met meerdere bodemingrepen waarbij eventueel nog bewaard archeologisch erfgoed vernietigd zal worden. Aangezien de oppervlakte van het projectgebied 1.58 ha bedraagt werd een archeologienota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Het vooronderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek waarna het nodig bleek om verder een vlakdekkende opgraving uit te voeren.


ID: 1071447 | archeobotanisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

tot
Wervikstraat (Wervik)
Archeologische prospectie door middel van proefsleuven naar aanleiding van de bouw van een groepswoning met verschillende woongelegenheden.


ID: 1081773 | metaaldetectie, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Wervikstraat (Wervik)
Vlakdekkende opgraving van fase 1, volgend op een proefsleuvenonderzoek


ID: 223493 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering


Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Verder natuurwetenschappelijk onderzoek van de ingezamelde monsters van de houtskoolmeilers.


ID: 1082521 | zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Oude Zoerlebaan (Westerlo)
Van 23/01/2023 tot 25/01/2023 voerde All-Archeo bv een vlakdekkend archeologisch onderzoek uit op de Goorheide langs de Oude Zoerlebaan te Westerlo. Het betrof een opgraving van 880 vierkante meter in 1 werkput. Op monsters uit de vulling van 1 van de waterkuilen werd onderzoek uitgevoerd op macrobotanische plantenresten door BIAX.


ID: 1075293 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek

tot
Blauwe Paal (Wetteren)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werden een landschappelijk bodemonderzoek, een proefsleuvenonderzoek en natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.


ID: 209323 | zaden- en vruchtenonderzoek


Wevelgem (Wevelgem)