Persoon

Hofman, Jean-Pierre

ID
8794
URI
https://id.erfgoed.net/personen/8794

Beschrijving

Ingenieur-directeur van de stadswerken te Gent, tevens stadsarchitect in opvolging van Adolphe Pauli.

  • STEEMAN J. 2021: J.P. Hofman (1838-1894) Gents stadsingenieur-architect. Oneervol ontslagen en... onterecht helemaal vergeten [online], 8685571.pdf (ugent.be) (geraadpleegd op 6 april 2021).

Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Jean Pierre Hofman

Kortrijksesteenweg 37 (Gent)
Neoclassicistisch herenhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder pseudomansardedak, volgens bouwaanvraag daterend van 1876 en gesigneerd architect J. Hofman.


Brandweerkazerne

Academiestraat 4-6, 4A-B (Gent)
Voorheen betalende meisjesschool en kostschool, vanaf 1891 omgevormd tot brandweerkazerne. Roodbakstenen schoolgebouw in neoromaanse stijl, opgetrokken in 1870-1871 op een H-vormig plattegrond naar ontwerp van ingenieur-directeur van de stadswerken J. Hofman. In 1881 volgden aanpassingswerken aan de binneninrichting en een verlenging van de rechterachtervleugel naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Brede achterin gelegen voorgevel met vijf traveeën en twee bouwlagen. Twee vooruitspringende zijvleugels van drie traveeën breed en diep onder een schilddak.


Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912

Lindenlei 38 (Gent)
Op deze site, waar sinds midden 15de eeuw een klooster gevestigd was, werd in 1827 de Nijverheidsschool opgericht en in 1867 een stadsschool voor meisjes. Beide instituten kregen gebouwen in Rundbogenstil naar ontwerp van Adolphe Pauli en zijn opvolgers als stadsarchitect.


Schoolgebouw

Zwijnaardsesteenweg 250 (Gent)
Alleenstaand schoolgebouw bestaande uit een lange vleugel parallel aan de straat met symmetrische opbouw en daarachter drie aangebouwde vleugels rondom centraal rechthoekig binnenplein. Volgens archiefstukken opgetrokken in twee fazen: rechter straatvleugel met middenpartij van 1873, overige vleugels van 1885.


Stadhuis Gent

Botermarkt 1 (Gent)
Het stadhuis bestaat uit een vierzijdig complex van gebouwen. Van de oudste schepenhuizen resteert enkel een middeleeuwse kelder. Het oudste, bovengronds bewaarde gedeelte ligt midden in het stadhuiscomplex: een rechthoekig gebouw in Ledesteen, opgericht voor de schepenen van de keure vanaf 1482. Tussen 1519 en 1539 kwam het nieuwe schepenhuis van de keure tot stand, volgens de plannen van Rombout Keldermans en Dominicus de Waghemakere, nadien uitgebreid. In 1580-82 werd een volume met gevel in renaissancestijl aan de Hoogpoort opgericht naar ontwerp van meester Joos Rooman. Tussen 1595 en 1618 werd aan de Botermarkt een nieuw schepenhuis van gedele in renaissancestijl opgetrokken. De conciërgewoning op de hoek van de Hoogpoort en Stadhuissteeg dateert van 1700-1701. De voormalige armenkamer aan de Poeljemarkt dateert van midden 18de eeuw. In 1880-1881 verrees langs de zijde van de Poeljemarkt een nieuw tussengedeelte, naar ontwerp van stadsarchitect Ch. van Rysselberghe.


Westerbegraafplaats

Palinghuizen 143, zonder nummer (Gent)
De Westerbegraafplaats werd in 1873 in gebruik genomen als seculiere begraafplaats voor voornamelijk vooraanstaande burgers. De toegangsgebouwen en de afsluitingsmuur werden tussen 1867 en 1882 opgericht naar ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Adolphe Pauli. Het park werd aangelegd door Louis Van Houtte en Ambrosius Verschaffelt. Dit type van begraafplaats met een ‘tuin der doden’ in landschapsstijl komt in ons land nog zeer zelden voor.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hofman [online], https://id.erfgoed.net/personen/8794 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.