Geografisch thema

Collaert Mansionstraat

ID
10197
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10197

Beschrijving

Van Lange Raam- naar Annuntiatenstraat. Naamgeving sedert 1936 naar Collard Mansion, één der eerste drukkers, actief in Brugge tussen 1475-1484. Voordien "Collaert Moysesstraat" als samenvoeging van Bollaard- en Moysesstraat. Naast Bollaard- ook gebruik van "Colaert-, Lollaert- en Nollaertstraatje" waardoor de verklaring van bollaard als knotwilg twijfelachtig is. Moysses afgeleid van het huis gelegen in het nu verdwenen Moysesstraatje, vermoedelijk ter hoogte van huidig nummer 22, lopend van de Sint-Gilliskerk tot aan Sarepta; door het als één geheel beschouwen van beide straten worden straatnamen samengevoegd. In de 16de eeuw zie Marcus Gerards (1562), voornamelijk tuinmuren onder meer van huizen aan de Baliestraat en van Sareptaklooster, eertijds "Hof Sint-Pol" gelegen aan de Langerei. In de loop van de 19de eeuw volbouwen onder meer van de kloostergrond. In 1882 ter hoogte van het zuidelijk koor van de Sint-Gilliskerk, afbraak van de 15de-eeuwse sacristie en enkele huizen, en verbreding en rechttrekking van de straat (Koninklijk Besluit van 26 april 1882).

Straatbeeld aan de westkant enerzijds bepaald door: koor en sacristie van de Sint-Gilliskerk met smeedijzeren kruis en pomp naar ontwerp van architect C. De Wulf (1893), lindebomen en parking, anderzijds door arbeiderswoningen; aan de oostkant homogene rij van burgerhuizen. Gekasseide straat met licht krommend tracé . Naast hotelfunctie overwegend wonen. Voornamelijk breedhuizen van twee à zes traveeën en één à drie bouwlagen onder zadel- of schilddak. Vrij heterogene bebouwing opklimmend tot de 16de tot 17de eeuw zie nummer 4/ Sint- Gilliskoorstraat nummer 2. Voorts overwegend huizen uit de 19de en de 20ste eeuw. Aan de westkant eenheidsbebouwing nummers 13-21 van de eerste helft van de 19de eeuw, arbeiderswoningen met blanco fries onder de kroonlijst. Nummer 23 met vlakke omlijstingen van 1933 vormt één geheel met Annuntiatenstraat nummer 78. Aan de oostkant bepleisterde lijstgevels van het vierde kwart van de 19de eeuw: nummer 16, nummer 18 (1885), oorspronkelijk bepleisterd met middenrisaliet, kordon op de tweede bouwlaag en hoekkettingen, heden met vernieuwde gevel van 1963 naar ontwerp van architect H. Verhaeghe (Knokke), ter hoogte van nummer 24 arduinen neoclassicistische poort toegang gevend tot de school (zie Langerei nummer 26), nummers 26-34 in 1886 als één geheel ontworpen en nummers 20-22 van 1889. In 1895 vervangt het hoekhuis nummer 1 een huis uit de 16de tot 17de eeuw met verhoogde centrale top en ingang aan het Sint-Gilliskerkhof. Nummer 6 en eenheidsbebouwing nummers 8-14 van het eerste kwart van de 20ste eeuw in historiserende stijl. Nummer 3 vervangt in de eerste helft van de 20ste eeuw een muur, nummer 5 van het derde kwart van de 20ste eeuw is licht historiserend. Twee garages nummers 7 en 9, uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 79/1885, nummer 132/1886, nummer 54/1889, nummers 50 en 121/1895, nummer 289/1928, nummer 681/1933, nummer 615/1963.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

 • Omvat
  Herenhuizen in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Rij burgerhuizen in neoclassicistische stijl

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Collaert Mansionstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10197 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.