Geografisch thema

Gotje

ID
10234
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10234

Beschrijving

Van Potterierei naar Snaggaardstraat. Oudste vermelding in een stadsrekening van 1305 als "’t Goetkin". Naam verwijst naar een soort afleidingskanaal of goot. Sommige huizen zijn verbonden met panden aan de Potterierei. Ze werden als bergplaats van deze huizen gebruikt.

Wegtracé gaat terug op oud, weergegeven op kaart van Marcus Gerards (1562), weliswaar met een andere straatnaamaanduiding. Huidige straat bestond uit "Cort Gottje" en "Lang Gottje". Het "Cort Gottje" werd getypeerd door enerzijds een tuinmuur en anderzijds een eenheidsbebouwing met woningen van één bouwlaag. Het "Lang Gottje" is enerzijds voorzien van een tuinmuur en naar het straatuiteinde toe dichter bebouwd met zowel breed- als diephuizen.

Het uitzicht van pare kant wordt bepaald door nieuwbouw van de school "Spermalie" (zie Snaggaardstraat) onder meer ter vervanging van het vroegere fort "Het Heestertje" bestaande uit drie woningen van één bouwlaag. Ook locatie van het beluik of fort "Het Steenen Poortje" (1835-1927) ter hoogte van de huidige nummers 25-37. Gebouwencomplex van school geleidelijk aan tot stand gekomen tussen 1969-1988. De onpare kant wordt getypeerd door woningen van één bouwlaag en twee à vier traveeën, een werkplaats en een nieuwbouwproject. Nummers 5-7 vermoedelijk van 1931 zijn gebouwd in historiserende stijl, nummer 7 werd omgevormd tot garage in 1965. Einde van straat, nummers 27-31, in plaats van 20ste-eeuwse woningen van één bouwlaag in historiserende stijl en zijgevels van hoekpanden aan de Potterierei.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 759/1988, nummer 2563/1989.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 135/1931, nummer 853/1965, nummer 46/1969, nummer 1319/1971, nummer 950/1976, nummer 1948/1976, nummer 1949/1976, nummer 1247/1977, nummer 979/1978, nummer 128/1980.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 103-104.
 • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, XXXVI, 1996, nummer 1-4, p. 46-51.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Is deel van
  Seminariekwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gotje [online], https://id.erfgoed.net/themas/10234 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.