Geografisch thema

Vijvestraat (Wakken)

ID: 10556   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10556

Beschrijving

Licht bochtige straat vanaf de Wakkensesteenweg tot aan de grens met Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) waar de straat overgaat in de Hooiestraat (verwijzend naar de aldaar gelegen wijk Hooie). De grens wordt bepaald door de vallei van de Mandel waar de Steengatbrug de Vijvestraat over de Mandel leidt. De weg verbindt van oudsher Sint-Baafs-Vijve met de dorpskern van Oeselgem en loopt dan verder via Gottem naar Deinze (daar verder gezet als Wakkense Heirweg). De straat slingert zich door de z.g. "Coemeerschcouters", de "Meulecouter" en de "Galghecouter". Beschreven in het landboek van 1651 als "Herstraete".
In 1676 vermeld als "inden muelecoutere suit de oude heirstraete commende van hoesselgem naer Wackeen brugge genaempt de steenbrugge". Op de Atlas der Buurtwegen (1846) bestaat de weg uit de "Steenbrugstraat" en de "Molenstraat". De huidige naam wordt pas sedert de fusie van 1977 gebruikt.
Van oudsher een landelijke weg lopend langs koutergebied. O.a. de Molenkouter was een landbouwgehucht met twee molens (cf. Molenstraat) en enkele hoeves gelegen in de zuidoosthoek van Wakken waar Leie en Mandel samenkomen. Aan de noordkant enkele vrijstaande huizen horend bij een recente verkaveling.

DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 264.
DESMET J., Over café's gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 94.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Bestrating met betonstraatstenen

 • Omvat
  De Steengatbrug over de Mandel

 • Omvat
  Hoeve Hof Ter Linden

 • Is deel van
  Wakken

 • Is gerelateerd aan
  Vijvestraat (Oeselgem)