Geografisch thema

Mgr. Van Hovestraat

ID
10815
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10815

Beschrijving

Straat met gebogen tracé van de Oude Pittemstraat ten zuiden tot de Deken Darraslaan ten noorden. Zogenaamd naar Alfons Van Hove (Tielt, 1872 - Leuven, 1947), professor kerkgeschiedenis en kerkelijk recht gekend om zijn pacifistische en progressieve ideeën; in 1938 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie.

Aangelegd in de jaren 1961-1965 als nieuwe doorgang van de Oude Pittemstraat naar de Deken Darraslaan, dit ter vervanging van een smal verbindingswegje dat in 1961 opgeheven wordt.

Vormt samen met de Oude Pittemstraat het hart van de parochie Sint-Jozef-Werkman, opgericht in 1955 als hulpparochie en vanaf 1959 zelfstandige parochie, met de in de jaren 1955-1956 gebouwde Sint-Jozefskerk op de zuidwestelijke hoek met de Oude Pittemstraat (zie nummer 2), en de Heilig Hartschool, beide naar ontwerp van de Tieltse architect Albert Impe (zie nummer 6).

In 1959 wordt aan de zuidwestzijde van de Heilig-Hartschool, langs de Oude Pittemstraat, de Don Boscoschool opgetrokken, een afdeling van het Sint-Jozefscollege, uitgebreid in de jaren 1960. Deze school wordt gesloopt in 1996 en vervangen door "De Vlinder", een school voor Bijzonder Lager Onderwijs, de voormalige Sint-Pieterschool overgebracht vanuit de Peperstraat.

Deels gekasseide straat, afgezoomd door jonge bomen. Op de hoek met de Oude Pittemstraat, ten zuiden van de kerk, grasperken (aanleg 1957) met ruim parkeerterrein (aanleg 1971), omzoomd door gesnoeide bomen. Overige bebouwing bestaande uit losstaande eengezinswoningen in tuin daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummer 6, Heilig Hartschool, thans afdeling van scholengemeenschap "'t Nieuwland", basisschool gebouwd in 1955 naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt), uitgevoerd door aannemer Deblaere (Wingene). Oorspronkelijk vrijstaand complex, in 1957 door een muur met de Sint-Jozefkerk verbonden. Omwille van plaatsgebrek en de nood aan een parochiezaal wordt de tussenliggende ruimte ingevuld door een nieuwbouw (1998), zogenaamd "De Link", een ontwerp van architect Callens met bijkomende sanitaire ruimte naar ontwerp van architect Dirk Delaere. In 2002-2005 volgt dan de bouw van een nieuw complex met klassen, gym- en eetzaal aan de noordzijde. Oorspronkelijk complex van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Roodbakstenen parement met witgeschilderde simili-omlijstingen van rechthoekige klasvensters. Segmentboogvormige ingang waarboven witstenen bas-reliëf met voorstelling van Heilig Hart.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1955/75.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 199.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 243.
  • Parochie Sint-Jozef-Werkman vijftig jaar 1956-2006, Tielt, 2006.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Parochiekerk Sint-Jozef-Werkman

  • Is deel van
    Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mgr. Van Hovestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10815 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.