Geografisch thema

Korte Winkelstraat

ID: 11183   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11183

Beschrijving

Van Ossenmarkt naar Italiëlei. Voorheen "Molenbergstraatje", "Winkel(ke)" of "Kleine Winkelstraat"; een enge veldweg van de vesten naar de Paardenmarkt. Een zogenaamd "winkel", zijnde een stuk landbouwgrond in vorm van een driehoek, gaf zijn naam aan de veldweg. Tot circa 1865 stond aan de zuidzijde van de straat een windmolen op een aarden ophoging ontstaan door het graven van de vesten. In 1866 werd de straat verbreed en in 1869 doorgetrokken tot op de Handelslei (Italiëlei). Eertijds waren hier zeer vele gangen en achterbuurten, verdwenen in de eerste helft van de 19de eeuw. Gebogen straat met veel nieuwe bouw. Verder restanten van de bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw (nummers 2 tot 12 en 20-22).


Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties