Geografisch thema

Dorpsplein

ID
11587
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11587

Beschrijving

Pleintje in het centrum van Waardamme, gelegen ten noorden van de Sint-Blasiuskerk (zie Beekstraat nummer 1) en ten oosten van de Kortrijksestraat. Klein, gekasseid plein ten noorden afgebakend door de Beekstraat. Tot de fusie van Waardamme met Oostkamp in 1977 wordt het plein zogenaamd Pastorieplein.

Het Dorpsplein maakt deel uit van een vrij gaaf bewaarde dorpskern, waarvan de huidige configuratie met nabijgelegen parochiekerk Heilige Blasius, deels bewaarde omringende begraafplaats (zie Kerkstraat nummer 1) en de voormalige pastorie (zie Beekstraat nummer 4) teruggaat op de 18de-eeuwse situatie zoals afgebeeld op een kaart van circa 1770 uit het Rijksarchief te Brugge en op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw is er van het huidige aangelegde Dorpsplein zelf echter nog geen sprake; het plein is voordien de tuin van de pastorie. In 1957 verkoopt de gemeente Waardamme de pastorie en de pastorietuin aan en in het begin van de jaren 1960 wordt de pastorie naar een ontwerp van de Brugse architect Arthur De Geyter omgevormd tot gemeentehuis (zie Beekstraat nummer 4). De voormalige pastorietuin wordt dan tevens omgevormd tot het huidige plein en de Beekstraat wordt aangelegd tot aan de Kortrijksestraat.

Het huidige Dorpsplein is een gekasseid plein met parkeerplaatsen en aan westzijde voorzien van enkele bomen. Het dorpspleintje wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de voormalige pastorie met koetshuis (zie Beekstraat nummer 4). Het pleintje met de voormalige pastorie en de achterliggende parochiekerk Sint-Blasius (zie Kerkstraat nummer 1) met omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht bij K.B. van 01/12/2000.

  • Archief Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen – Onroerend Erfgoed, Archiefnummer DW002122 en Levend Archief.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1957/5.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 168: Kaart van de bossen van de kartuizers van Brugge, gelegen te Waardamme, circa 1770.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Pastorie van de Sint-Blasiusparochie

  • Is deel van
    Waardamme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpsplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/11587 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.