Geografisch thema

Sint-Jobstraat

ID: 11868   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11868

Beschrijving

Tussen Viaduct-Dam en Everaertsstraat. Zou reeds in een meer primitieve vorm dateren van eind 16de eeuw of begin 17de eeuw. In deze omgeving bestonden in 1522 een aantal van de buitenwereld geïsoleerde leprozenhuisjes. De naam "Sint-Jobsstraat" dateert van 1846 voor het zuidelijke gedeelte van de straat dat sedert 1866 "Gasstraat" heet, het noordelijk gedeelte, in zijn huidige vorm aangelegd in 1876, kreeg de voormalige naam. Tussen het spoorwegemplacement van de Hoofdgoederennatie en dat van station Stuivenberg-Dam werd in 1877 de zogenaamde Viaduct-Dam in verhoging aangelegd, waardoor het meest noordelijke uiteinde van de Sint-Jobsstraat werd ingepalmd. Om het hoogteverschil tussen Sint-Jobsstraat en Viaduct-Dam te overbruggen werd teneinde de Sint-Jobsstraat de thans nog bestaande dubbele steektrap met smeedijzeren leuning en gietijzeren postamenten gebouwd naar een ontwerp van 1883. Zie ook Trapstraat.


Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties