Geografisch thema

Steenweg

ID
11986
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11986

Beschrijving

Straat leidend van Onder den Toren met gebogen tracé naar de IJzerenleen. Vanouds belangrijke verkeersader waarvan de ligging zou overeenkomen met de Romeinse heerbaan Bavay-Utrecht. Benaming verwijzend naar de eerste, namelijk reeds op het einde van de 13de eeuw, gekasseide straat te Mechelen, aanvankelijk, met inbegrip van de IJzerenleen, eindigende aan de Grootbrug en dus aan twee zijden bebouwd.

Huidige bebouwing gekenmerkt door 18de- en 19de-eeuwse gevelarchitectuur, voornamelijk ter vervanging van houten gevels van diephuizen, volgens luchtfoto's zichtbaar aan steile dakhelling en enkele bewaarde achterpuntgevels (onder meer nummer 2, 4, 6-8, 26, 32, 36 en 38). Gevelwand opgesplitst in twee registers door aanwezigheid van horecabedrijven en winkelpuien op de begane grond.

Straatbeeld ten noorden gedomineerd door de zuidgevel van de Sint-Romboutskerk; ten oosten door de voormalige Beyaert (huidig Postgebouw), en ten zuidoosten door het voormalige Schepenhuis (huidig Stadsarchief) opgetrokken in de 13de en 14de eeuw. Tijdens de bombardementen van 1914 werd dit gebouw zwaar beschadigd, samen met nummers 46-48 aansluitend bij de IJzerenleen.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  :

Aanvullende informatie

Het Schepenhuis is sinds het jaar 2000 ingericht als museum.
Auteurs : Govaert, Carine
Datum:

Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis met erker

 • Omvat
  Burgerhuis uit 1879

 • Omvat
  Classicistische stadswoning

 • Omvat
  Gildehuis De Hoorn

 • Omvat
  Hoekhuis De Groene Lantaarn

 • Omvat
  Schepenhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning Antwerpen

 • Omvat
  Stadswoning Den Spiegel

 • Omvat
  Stadswoning Gulden Vlies

 • Omvat
  Stadswoning met winkelpui

 • Omvat
  Stadswoning Zevenster

 • Omvat
  Stadswoningen Jeruzalem en Het Rad

 • Omvat
  Twee burgerhuizen ontworpen door C. Van den Bergh

 • Omvat
  Twee stadswoningen van 1782

 • Omvat
  Woning met lijstgevel

 • Is deel van
  Mechelen binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/11986 (Geraadpleegd op )