Geografisch thema

Maeneghemstraat

ID
12656
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12656

Beschrijving

Lange landelijke weg in het noordwesten van de gemeente met kronkelend verloop langsheen de grens met Pittem, vanaf de Pittemstraat ten oosten tot de Bruggesteenweg ten westen; bebouwing in westelijk deel tot aan de Krinkelstraat enkel aan de zuidzijde op het grondgebied van Meulebeke. Zogenaamd naar de heerlijkheid "Maeneghem", voor het eerst vermeld in 1307 met kern en gelijknamige historische hoeve te Pittem. Tevens gelijknamige gilde of één van de oude wijken waarin het grondgebied van Meulebeke in de middeleeuwen is ingedeeld. Het toponiem "Manegem" wijst wellicht op een oude Frankische nederzetting, waarbij een stamhoofd ("Mano") op deze plaats een grote hoeve ("Mano-inga-heim") sticht.

Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt het tracé van de weg met verspreide landelijke bebouwing weergegeven en vermeld als "straete van Hardoye veldt naer de Criecke"; laatst genoemde is een herberg gelegen aan de oostzijde van de Pittemstraat, rechtover de Maeneghemstraat.
De Ferrariskaart (1770-1778) geeft voornamelijk aan de noordzijde van de door bomen omzoomde weg toegenomen hoevebebouwing met losstaande bestanddelen weer.

Op de Atlas der Buurtwegen (1846) met huidige benaming ook omschreven als "weg van aen d'herberg de Krieke naer degene genaemd de Snippe voorbij d' hoeven Demeyere en Maets".

Agrarische functie. Enkele verspreide hoeves met losstaande bestanddelen, waarvan enkele op oudere sites die reeds weergegeven zijn op het landboek van 1654-1656, veelal met vernieuwd woonhuis, onder meer nummer 11.

Nummer 7, 20ste-eeuwse hoeve, waarvan erf met losse verharding, grasperken, bomen en haag aan de straat; lage bakstenen erfpijler aan oostzijde. Aan de straat gelegen woonhuis met aanpalende stal onder lagere nok (mechanische pannen) en schuurtje onder golfplaten zadeldak; beide met muuropeningen onder betonnen lateien; woonhuis met grote meerdelige vensters; aanpalende stal met (laad)deurtjes in zijgevel.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 39-43.
 • GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982, p. 13.
 • MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999, p. 6-7.
 • VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 94.

Bron: CALLAERT G. met medewerking van BOONE B. & MOEYKENS S. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Meulebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL38, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Maeneghemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12656 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.