Geografisch thema

Sint-Antoniusberg

ID: 15105   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15105

Beschrijving

De Sint-Antoniusberg ligt tussen de Naamsestraat en het veel lager gelegen Pater Damiaanplein. In de literatuur ook aangeduid als "Boomgaerdstraat" (14de eeuw), "Kapellenberg" (15de eeuw) en "Varkensberg" (18de-19de eeuw), verwijzend naar het attribuut van Sint-Antonius. De gekasseide straat loopt in een steil en licht gebogen tracé van aan het voormalige Refugium van Valduc (Naamsestraat nummer 46) naar de Sint-Antoniuskapel (Pater Damiaanplein). Het straatbeeld wordt er vooral bepaald door ruimere woningen, aan de onpare zijde met binnenkoer en veelal met oudere kernen in traditionele bak- en zandsteenstijl (zie nummers 1-3, 5). De pare zijde wordt gekenmerkt door de lange, bakstenen tuinmuur van het Ereconsulaat van Italië (Naamestraat nummers 42-44) en door de met lisenen gelede blinde muur van het josefietencollege.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Refugium van de abdij van Val-Duc

 • Omvat
  Stadswoning met rondboogpoortje

 • Is deel van
  Leuven