Geografisch thema

Steenweg op Turnhout

ID: 1522   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1522

Beschrijving

Het tracé is reeds herkenbaar op de Ferrariskaart (circa 1775); maakt deel uit van de van west naar zuidoost lopende as Turnhout-Retie, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw; kruist de Aa. Weinig noemenswaardige lintbebouwing met sporadisch kleinschalige dorpsbebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw alternerend met vrijstaande banale 20ste-eeuwse woningen of bedrijven; nrs. 42-46 sporen van eenheidsbebouwing opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw met mansardedaken waarin dakvenster tussen oeils-de-boeuf.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Woning Bisaerts

 • Is deel van
  Oud-Turnhout