Geografisch thema

Burgerleenstraat (Koolskamp)

ID
15538
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15538

Beschrijving

Lange landelijke weg met grotendeels recht verloop die zuidwaarts vanaf de Lichterveldsestraat tot over de grens met Ardooie onder dezelfde naam verder loopt, alwaar het oorspronkelijke tracé van de straat in de jaren 1970-1980 wordt doorsneden door de aanleg van de autosnelweg en thans grotendeels parallel loopt met de oostzijde van de autosnelweg A17/E403. Tracé op de Ferrariskaart (1770-1778) is op Koolskamp grotendeels onveranderd gebleven. Vermelding van de toponiemen "'t Hooghe Wielkes Cabaret" en "'t Leege Wielkes Cabaret" en "Cense Straeten hove". De Atlas der Buurtwegen (1846) vermeldt de straat als "Hoog Beverene-straet", beschreven als "Chemin de la chaussée de Thourout à Thielt à Ardoye par la ferme Callewaert". Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog vermeld als "Hoog Beverenstraat" en aangeduid als grind- of tarmacweg.

Voornamelijk woon- en agrarische functie, gekenmerkt door verspreide landelijke bebouwing. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt verspreide hoevebebouwing weergegeven. Diverse sites hebben een historische kern. Onder meer nummers 30-32, historische hoeve "'t Goed ter Straeten" en kern van de gelijknamige heerlijkheid die zich ten noorden van de Stratenmolenstraat uitstrekt op het huidige grondgebied van Ardooie en Koolskamp. In de 15de eeuw is dit achterleen van Mortagne in Ardooie eigendom van ridder Omaer de Craene en wordt rond 1600 eigendom van de Gentse adelijke familie Werbrouck die het leen bezitten tot 1795. Op de Pourbuskaart van het Brugse Vrije (1571, kopie Claeissens 1601) staat de hoeve afgebeeld als site met een omwald neerhof met vier gebouwen, ten westen ligt het opperhof met een eigen omwalling met een stenen gebouw. Het renteboek uit 1625 vermeldt "een behuysde en bewalde hofstede met tforrest vanden hove daer de vierschaere behoort te stane van desen heerschepe". De "Stratemeulen", de windmolen van deze heerlijkheid, was gelegen langs de zuidzijde van de Stratenmolenstraat op grondgebied Ardooie (Stratenmolenstraat nummer 1). De Ferrariskaart (1770-1778) toont de site "Cense Straeten Hove met vijf gebouwen en een ruime walgracht, langs de straatkant ligt een tweede omwalde site met één enkel gebouw. In de Atlas der Buurtwegen (1846) is enkel het woonhuis van het "Straete hof" omringd door een walgracht. Ten zuiden vier vrijstaande volumes met een klein restant van de tweede omwalling. Na de Tweede Wereldoorlog worden de wallen gedempt en de bakstenen toegangspoort gesloopt. Erf bereikbaar via slingerende onverharde erfoprit. Vernieuwde bebouwing in L-vormige constellatie. Recent vernieuwd boerenhuis van tien traveeën met aangebouwd landgebouw onder lagere nok met haaks een vrijstaand hoog schuurvolume met dakoverstek, muuropeningen onder betonlatei.

Bij nummer 23, hoevesite met oudere vrijstaande bebouwing ingebouwd tussen recentere bedrijfgebouwen: voormalig woonhuis van de hoeve, thans gebruikt als berging, in eenlaagse baksteenbouw van zes traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig de straat, mechanische pannen). Gecementeerde erfgevel met imitatievoegen, ontlastingsboog met aanzet- en sluitsteen, bewaarde schuiframen. Achterliggend bijgebouw in rode baksteen mogelijks zomerkeuken. Voorliggend witgeschilderd schuurstalvolume onder slepend zadeldak en kleine dakoverstek, nok loodrecht op de weg. Aangepaste muuropeningen en jongere aanbouwen.

Nummer 43. Landelijke interbellumwoning met bijgebouw, roodbakstenen dubbelhuis van drie traveeën onder zadeldak (nok parallel met de straat, mechanische pannen) vernieuwde gootlijst en schrijnwerk. Bloktandfries en decoratieve banden in gele baksteen. Muuropeningen onder betonnen lateien. Vernieuwd schrijnwerk.

 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 799.
 • VAN ACKER L., VERVENNE A. en CALLEWAERT A., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996.
 • [VERVENNE A.], Oude hoeven en hun bewoners te Koolskamp, Ardooie, 1997, p. 17-19.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Koolskamp

 • Is gerelateerd aan
  Burgerleenstraat (Ardooie)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerleenstraat (Koolskamp) [online], https://id.erfgoed.net/themas/15538 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.