Geografisch thema

Moskostraat

ID: 15564   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15564

Beschrijving

Lange rechte landelijke straat die noordwestwaarts loopt vanaf het kruispunt met de Zwevezeelsestraat en de Laagstraat tot aan het kruispunt met de Hondsklinkstraat en de Oude Zwevezeelsestraat en aldaar verder loopt in de Meiboomstraat. Het huidige tracé wordt nog niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). De toenmalige weg, in 1566 Zavelstraat genoemd, heeft geen directe aansluiting met het gehucht Mosselmarkt maar loopt van de Holdestraat, langs het "Kasteelgoed" rechtstreeks naar het kruispunt Hondsklinkstraat-Capucijnestraat. Wanneer het huidige, rechtgetrokken tracé wordt aangelegd als verbindingsweg met Zwevezele is niet duidelijk. De Atlas der Buurtwegen (1846) geeft reeds het huidige tracé weer die samen met de huidige Oude Zwevezeelsestraat "Swevezeel straet" genoemd wordt en omschreven als "Chemin de Coolscamp à Swevezeele". Omstreeks 1898 wordt de weg reeds gekasseid. Gekende herbergen zijn "Oud Mosko" – "Hoog Mosko" (ter hoogte van nummer 12), "Nieuw Mosko" (ter hoogte van nummer 23), "Boldershof" (links van nummer 6), "Mosko" (ter hoogte van nummer 4).

Het centrum van de "heerlijkheid van Koolskamp" was gelegen op het "Kasteelgoed" ten noordwesten van de dorpskern. Het kasteel is wellicht al in de 15de eeuw verdwenen (zie nummer 15), het neerhof is verder blijven bestaan. Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al aangeduid als grind- of tarmacweg.

Voornamelijk woon- en agrarische functie. Verspreide bebouwing waarvan sommige sites minstens opklimmen tot midden 19de eeuw, zie Atlas Der Buurtwegen. 1846. Nummer 21, sterk verbouwd woonhuis. Nummer 24, met nieuw woonhuis. Nummer 26, hoeve met nieuw woonhuis en ouder stalvolume. Bebouwing uit het zuidelijke straatdeel aansluitend bij de bebouwing van de Steenstraat uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 799.
 • VAN ACKER L., VERVENNE A. en CALLEWAERT A., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996, p. 363.
 • [VERVENNE A.], Oude hoeven en hun bewoners te Koolskamp, Ardooie, 1997, p. 5-9.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve Kasteelgoed

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Koolskamp

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moskostraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15564 (Geraadpleegd op 16-01-2021)