Geografisch thema

Schoolstraat

ID
15601
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15601

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van de dorpskern van Beveren-Leie. De straat vertrekt van de Kortrijkseweg en loopt in noordwestelijke richting naar de Kleine Heerweg. Straatnaam verwijzend naar de in 1929-1930 gebouwde gemeenteschool op de hoek met de Koning Albertstraat (nummer 4).

Eertijds bevindt zich tussen de huidige Sint-Jansstraat en Elfde-Julilaan het moerasgebied de Vennen, gekend onder de naam "Geestendaelken". Vermoedelijk in de loop van de 14de eeuw worden de Vennen centraal gedempt en bouwrijp gemaakt. De gronden ressorteren onder het grafelijk leenhof van het Kasteel van Kortrijk. In 1562 is er reeds een hoeve, gekend als het "Pappijns Hoveke", aanwezig op de hoek met de huidige Roestraat. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, wordt de straat aangeduid als "De Kerck Straete". Na de aanleg van de steenweg Kortrijk-Gent in 1716-1717 worden de herbergen "In de Kloef" (westzijde) en "De Croone" (oostzijde) opgericht op de hoek met de steenweg; de herberg aan de oostzijde wordt opgetrokken circa 1730, terwijl de herberg met naastgelegen wagenmakerij aan de westzijde circa 1740 wordt gebouwd door Joannes de Bosschere. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de Ven Straete"; weergave van één woning aan de westzijde van de straat en de herbergen op de hoek met de steenweg Kortrijk-Gent. Het primitief kadasterplan (circa 1834) geeft ook een tweewoonst en een woning weer aan de oostzijde van de straat. Van omstreeks 1840 tot 1855 geeft Ivo Depoorte les in de voormalige herberg "De Croone"; nadien wordt hij benoemd tot gemeentelijke onderwijzer. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Kerkenwaterstraet" met als aanduiding "Chemin n° 7" en omschrijving "Chemin de Beveren à Deerlyck". Circa 1900 is op de zuidoostelijke hoek met de huidige Koning Albertstraat de herberg "In den Groenen Boomgaard" gelegen. In 1929-1930 wordt de nieuwe gemeenteschool opgetrokken op de hoek met de huidige Koning Albertstraat (zie nummer 4). Vanaf de jaren 1930 neemt de bebouwing geleidelijk aan toe: naast de bouw van enkele woningen, wordt in 1932 een Onze-Lieve-Vrouwkapel opgericht op de hoek met de huidige Roestraat (zie Roestraat). In 1959 krijgt de Kerk- en Waterstraat een breed betondek in ruil voor de gravierbestrating en de kinderkopjes. Bij de verbreding van de weg in 1959 wordt de Onze-Lieve-Vrouwkapel op hoek met Roestraat herbouwd. Kort na 1960 wordt de "Kerk en Waterstraat" herdoopt in Schoolstraat. In 1974 wordt de voormalige herberg "In de Kloef" afgebroken en in 1976 volgt de voormalige herberg "De Croone", beiden gelegen op de hoek met de Kortrijkseweg.

Straat met wegdek van betonplaten. De zuidzijde van de straat is tot op vandaag vrij schaars bebouwd. Bebouwing uitzonderlijk opklimmend tot het begin van de 20ste eeuw (nummer 14). Voorts bebouwing uit de jaren 1930, onder meer de schoolgebouwen van de Stedelijke Basisschool Beveren-Leie op de hoek met de Koning Albertstraat (nummer 4) en enkele vlaskoperswoningen (nummers 32-34), en recentere woningen.

 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • Adresboek van Beveren-Leie, 1978, p. 32.
 • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Vensters op het Verleden, Erfgoedwandelingen in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, 2008, p. 7, 13.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Bevers schetsboek, Beveren-Leie, 1982, p. 29-31.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Bevers schetsboek 2, Beveren-Leie, 2006, p. 72-75.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Het Beverse klooster afgebroken. Geschiedenis van het meisjesonderwijs in Beveren-Leie, in De Gaverstreke, jg. 36, 2008, p. 91-92.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie, in De Gaverstreke, jg. 11, 1983, p. 474-475.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Stedelijke Basisschool

 • Omvat
  Woning met vlasschuur

 • Is deel van
  Beveren-Leie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoolstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15601 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.