Geografisch thema

Kronkelstraat (Desselgem)

ID
15757
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15757

Beschrijving

Straat in het oosten van Desselgem. De straat vertrekt vanaf de grens met deelgemeente Sint-Eloois-Vijve en loopt in zuidwestelijke richting naar de Wetstraat. De grens tussen Sint-Eloois-Vijve en Desselgem wordt gevormd door de Waalshoekbeek. De straatnaam verwijst naar het kronkelende verloop van de weg. Op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques, is het gedeelte van de huidige Kronkelstraat op grondgebied van Desselgem nog niet bebouwd, uitgezonderd een hoeve op de hoek met de huidige Wetstraat (zie Wetstraat nummer 155). De figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, geeft één hoeve weer aan de oostzijde van de straat (nummer 225). Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de waels hoeck straete" met twee hoeves aan de oostzijde van de straat. In 1843 wordt herberg "De Arabische Os" ingericht in een bestaande hoeve, gebouwd tussen 1765 en 1770 aan de westzijde van de straat, vlakbij de Waalshoekbeek en de grens met Sint-Eloois-Vijve (huidig nummer 202). De herberg wordt later ook "De (Groene) Wandeling"/"De Kromstraat" (1864) genoemd. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Leyestraet" met als aanduiding "Chemin n° 8" en omschrijving "Chemin du hameau Straete à la Lys". In 1969 wordt de herberg bij de Waalshoekbeek (huidige nummer 202) afgebroken. Bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990 wordt de Wandelingstraat herdoopt in Kronkelstraat.

Thans landelijke straat met wegdek van betonplaten. Straat met zowel verspreid gelegen hoevebebouwing opklimmend tot de 17de eeuw, als nieuwbouw (nummer 225).

 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen, Een tijdskroniek (deel 2), in De Gaverstreke, jg. 34, 2006, p. 139-145.
 • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Desselgem

 • Is gerelateerd aan
  Kronkelstraat (Sint-Eloois-Vijve)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kronkelstraat (Desselgem) [online], https://id.erfgoed.net/themas/15757 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.