Geografisch thema

Renier Sniedersstraat

ID
1589
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1589

Beschrijving

Straat die loopt van de zogenaamde "Zeshoek" tot aan de spoorweg; maakte deel uit van een oude, mogelijke verbindingsweg naar Antwerpen. Naar aanleiding van de Snieders- en Consciencefeesten in 1912 kreeg de zogenaamde "Hofstraat", vermoedelijk zogenaamd naar de nabijgelegen gasthuistuin, haar huidige naam.

Bebouwing van overwegend vrij goed bewaarde burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw afwisselend met nieuwbouw. Nummer 34 gebouwd circa 1913 naar ontwerp van J.P. Verrees; nummer 77 naar ontwerp van J. Luyts. Beeldbepalende reeksen eenheidsbebouwing onder meer de nummers 39-43: monumentale enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met souterrain onder mansardedak (nok parallel aan de straat, kunstleien) met repeterend gevelschema gekenmerkt door verspringende gevelvlakken en hoge, houten vleugeldeuren met decoratief ijzerwerk en bovenlicht; de nummers 45-47: art-decogetint enkel- en dubbelhuis van twee tot drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, kunstleien), met gelijkend gevelschema, gekenmerkt door decoratief metselwerk, gedrukte keperbogige muuropeningen en boogvormige geveltop; de nummers 59-67: enkelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, kunstleien) in spiegelbeeldschema, overwegend muuropeningen met bewaard houtwerk en houten lateien. Het volume van de nummers 101 en volgende duidt op voormalige arbeiderswoningen.

 • Stadsarchief Turnhout Bouw., 1913, doss. 82.
 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 114.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

 • Omvat
  Administratiegebouw

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Jos Verschoren

 • Omvat
  Directeurswoning, magazijnen en leerlooierij

 • Omvat
  Dokterswoning met opslagplaatsen

 • Omvat
  Handelshuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Woning Peeters

 • Is deel van
  Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Renier Sniedersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1589 (Geraadpleegd op 18-06-2021)