Geografisch thema

Arthur Coussensstraat

ID
15949
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15949

Beschrijving

Uitvalsweg met een licht gebogen tracé vanaf de Koekelarestraat/ Markt tot aan de Diksmuidebaan/ Kortemarkstraat. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1841) is de huidige straat aangeduid als "sentier nr. 21 d'Ichteghem à Thourout" of de "Reygerwegel". Volgens het kadaster wordt de straat verkaveld in 1837-1838. Volgens literatuur wordt de straat echter pas in 1880 aangelegd, mogelijk wordt hiermee het kasseien van de straat bedoeld. De huidige straatnaam komt in 1926 tot stand na de dood van de Vlaamsgezinde priester-schrijver Arthur Coussens, (Tielt 1883-Ichtegem 1926). Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij aalmoezenier voor Belgische vluchtelingen in Nederland, later wordt hij aalmoezenier-brancardier in Calais, van een gasaanval houdt hij een longkwaal over. Vanaf 1922 is hij onderpastoor van Ichtegem.

Het begin van de straat kent een aaneengesloten bebouwing met burgerhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak. Nummer 17: burgerhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw, grijsbeschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak, verzorgde aflijnende gootlijst op klossen, rechts aansluitend lagere poorttravee, dito zadeldak en gootlijst, gewijzigde rechthoekige muuropeningen. Tevens recente appartementsbouw.

Verderop landelijk gebied met verspreide hoevebouw. Nummer 22 is een kleine aan de straat gelegen hoeve uit het einde van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw, roodbakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, gemansardeerd bij het naar de straat gerichte boerenhuis, de straatgevel van het huis bewaart getoogde muuropeningen onder strek en het houtwerk, toegang naar het achterliggende erf via ijzeren hekken. Nummer 68: achterin gelegen hoeve, de site is reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1841), het geelbakstenen boerenhuis onder golfplaten zadeldak zou een 18de-eeuwse kern hebben met jaartal "1765" in een balk, gewijzigde muuropeningen, bij het huis sluit een stalling onder pannen zadeldak aan, nieuwe loodsen op het erf.

 • HOSTEN W., Ichtegem, dorp van Fransmans en Flandriens: Deel 1, Aartrijke, 1993, p. 90-92, 124.

Bron: GILTÉ S. & VANNESTE P. met medewerking van BAERT S., BOONE B. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem, Deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Begraafplaats

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Onderpastorie

 • Is deel van
  Ichtegem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Arthur Coussensstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15949 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.