Geografisch thema

Kasteelstraat

ID: 16187   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16187

Beschrijving

Quasi onbebouwde straat als noordwestelijke begrenzing van het domein van het kasteel van Linkebeek (zie Kerkveld nr. 11). Op de Ferrariskaart (1771-1777) is het tracé van de straat al herkenbaar terwijl ze in haar huidige vorm aanwezig is op de kaart van Popp (1849-1871).

De enige woningen die in de Kasteelstraat liggen, zijn deze binnen het voormalige kasteeldomein: de vroegere portierswoning (nr. 26), een later gebouwde woning (nr. 26A) en de voormalige oranjerie (nr. 28) op de plaats van het oude kasteel dat omstreeks 1868 werd afgebroken, in het kadaster geregistreerd als "demolition partielle, converti en orangerie". In 1898, 1899 en 1913 wordt dit gebouw steeds vergroot en omgevormd tot woning, in 1950 krijgt het de vorm die nu nog herkenbaar is.

Het omstreeks 1868 gebouwde kasteel, gelegen in het zuiden van het domein, heeft nu een adres in het Kerkveld. In 1965 wordt de Kasteelstraat verbreed en wordt de omheiningsmuur van het kasteeldomein afgebroken. Een hoge afrastering van staaldraad gecombineerd met vrij dichte vegetatie heeft de functie van de muur overgenomen. Een sierlijk ijzeren hek sluit de toegang tot het domein af.

Op het einde wordt de Kasteelstraat gekruist door de spoorweg Brussel-Nijvel-Charleroi. Een bakstenen hoefijzerboogbrug zorgt voor de doorgang naar Ukkel en leidt naar de Roze Molen, een gekende taverne die op talloze prentkaarten van Linkebeek prijkt, terwijl het officieel grondgebied Ukkel (Rozemolenweg) is.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Linkebeek, Sectie C, 1868/4, 1898/15, 1899/8, 1950/19.

Bron     : DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Daveloose, Barbara


Relaties

  • Omvat
    Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Rozen

  • Omvat
    Portierswoning

  • Is deel van
    Linkebeek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16187 (Geraadpleegd op 23-11-2020)