Geografisch thema

Bolk

ID
1627
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1627

Beschrijving

Straat tussen het eigenlijke centrum en het gelijknamig gehucht. Toponymisch zou de naam verwijzen naar een afgesloten ruimte voor het vee.

Banale 20ste-eeuwse bebouwing met sporadisch sporen van kleinschalige dorpsbebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw.

In de Bolk/Rerum Novarumlaan sociale woonwijk, gebouwd in verschillende fasen in de periode 1963-1981 in opdracht van de de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting (T.M.H.) naar ontwerp van E. Wauters en A. Van Eemeren: goede en rustige inplanting namelijk hoofdstraat (Rerum Novarumlaan) met vijf aftakkingen (doodlopende straten of begraasde pleintjes), bebouwd met ééngezins- en bejaardenwoningen in rijbouw.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Is deel van
    Vosselaar


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bolk [online] https://id.erfgoed.net/themas/1627 (Geraadpleegd op )