Geografisch thema

Sint-Pieterswijk

ID: 16966   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16966

Beschrijving

Tussen 1962 en 1982 realiseerde de Brugse Maatschappij voor Huisvesting een sociale woonwijk van zo’n 600 woningen, in een gebied ten noordwesten van het stadscentrum, begrensd door de Wilgenstraat, de Sint-Pieterskerklaan, het Lisseweegs Vaartje, het Duivekeetbos en de Palingstraat.

Tijdens een eerste bouwfase (1962-1963) werden vooral gezinswoningen en enkele bejaardenbungalows (in totaal 347) opgetrokken in een typische architectuur, enigszins beïnvloed door de expo-stijl. In 1970 won de stedelijke beplantingsdienst de Nationale prijs voor groenontwerp (categorie B) van het Nationaal Instituut voor Huisvesting, omwille van de harmonische, rationele en toch afwisselende groenaanleg. Kenmerkend is vooral de openheid door het toepassen van doorlopende grasvelden met bomen, eerder dan omhaagde voortuinen. Het kunstwerk aan de Poelweg is waarschijnlijk opgetrokken naar aanleiding van deze prijsuitreiking.

Een tweede interessante bouwfase (1980) bestaat uit 92 gezinswoningen aan de Berkenstraat, naar ontwerp van Philip Cardinael en Luc Laloo, die reeds in 1970 deze opdracht kregen. De architecten trachtten hierbij om uniformiteit te vermijden door te spelen met een patroon van repeterende modules zoals een zone van 2,2m breed voor voordeur en dienstfuncties, gemoduleerde raamvormen, krachtig uitspringende gevels en een uitgesproken ritmiek en profilering van de daken. De verblijfsruimten en tuinen zijn steevast naar het zuiden gericht. Als gevelmateriaal werd gekozen voor bontgekleurde bakstenen. De aanleg van de wegen en de beplanting is niet het werk van de architecten en is eerder stereotiep (te breed met eindeloze stroken grijze tegels, betonvlakken en te grote graspartijen).

Verder werd deze wijk tussen 1979 en 1982 aangevuld met 30 bungalows aan het Berkenpad en 34 woningen en 76 appartementen aan de Berkenstraat en het Jezuïetengoed.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3070, Brugge, Kerklaan.
  • Brugge, Stadsarchief, 119/76, 17/78, 1715/76 en 1977/1001.
  • BONNE G. en KEMEL A. 2015: Paper Sociale Woningbouw: Brugge – Sint-Pieterskerklaan (1980), onuitgegeven oefening Universiteit Gent, Vakgroep Kunswetenschappen.
  • MOERMAN K. 1983: Vier architecten te Brugge, Charles Vermeersch, Philip Cardinael – Luc Laloo, Eugène Vanassche, Erik Van Biervliet, Tielt, 36-37 & 58-65.
  • Wonen 1970, 48, 27; 30-31.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties