Geografisch thema

Sociale woonwijk Grote-Bassinstraat

ID
16993
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16993

Beschrijving

Eind jaren dertig bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel een wijk met 7 gezinswoningen en 39 bejaardenwoningen aan de Kattenstraat en de Zwarte Leeuwstraat te Roeselare, naar ontwerp van Alfons Van Coillie. Midden jaren zestig werd dit uitgebreid met 26 bejaardenwoningen naar ontwerp van Jos Delie, aan de Grote-Bassinstraat en de Kattenstraat . Aan de voorgevel van één van deze woningen werd 8 november 1964 een herdenkingssteen aangebracht voor de 3.000ste woning van de maatschappij. Waarschijnlijk werd in deze periode ook het gebouw aan de overzijde van de Grote–Bassinstraat opgetrokken als kaartershuisje. In 1995 liet De Mandel de vooroorlogse gezinswoningen met toegangspoort renoveren. De 39 bejaardenwoningen uit het interbellum werden afgebroken en vervangen door 25 nieuwe gezinswoningen.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3330, Roeselare, Kattenstraat, Grote Bassinstraat, Zwarte Leeuwstraat “Kattehoek”.
  • Roeselare, Stadsarchief, bouwdossiers, 1962/334.
  • DEOLET S. & VRANKEN J., De Grote-Bassinstraat en de Kattenstraat te Roeselare, onuitgegeven oefening Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen.
  • VAN COILLIE A. 1942: "Huizen voor ouderlingen te Roeselare", in: Bouwkunst en Wederopbouw, 4, 73-79.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale woonwijk Grote-Bassinstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16993 (Geraadpleegd op 12-06-2021)