Geografisch thema

Sociale huisvesting van 1958

ID
17023
URI
https://id.erfgoed.net/themas/17023

Beschrijving

Op het Gentse schiereiland Meulestede-Muide werden in de 20ste eeuw heel wat sociale woningen opgetrokken omwille van de nabijheid van de haven en de industrie. In 1957-58 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Werkmanswoning 94 woningen aan de Helsinkistraat, New Orleansstraat, Leithstraat, het Duinkerkeplein, de Manchesterstraat en Greenochstraat naar plannen van de Gentse architecten Camille Van Daele en Paul De Taeye. Aannemer was Maurice De Clercq uit Waarschoot. Het geheel bestaat – net zoals vele andere sociale wijken uit die periode – uit een combinatie van eengezinswoningen en laagbouw appartementsgebouwen in sober baksteentraditionalisme.

In 2001 werden 12 appartementen aan het Duinkerkeplein gerenoveerd door Karel Vandenhende. In 2015 wonnen GDR-architecten een wedstrijd voor nieuwbouw sociale woningen aan de New Orleansstraat, ter vervanging van de bestaande.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van het ontbreken van een positief behoudsperspectief (geplande gedeeltelijke sloop).

  • JOOS L., BISSCHOP M.-L. & VAN DOORNE G. 1984: Volkshuisvesting in Gent, Gent, 90.
  • VAN CAUSENBROECK B. 1998: Rode daken. De goede werkmanswoning 75 jaar, Gent, s.p.
  • VERGEYLEN E. s.d. (1957): S.M. "De Goede Werkmanswoning". Beknopt historisch overzicht, s.l., s.p.

Bron     : -
Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sociale huisvesting van 1958 [online] https://id.erfgoed.net/themas/17023 (Geraadpleegd op )