Geografisch thema

Groot Hagelkruis

ID
2257
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2257

Beschrijving

Straat vertrekkend van de Markt richting Antwerpen, en deel uitmakend van de wijk zogenaamd "Hagelkruis", eertijds gekenmerkt door een intense landbouwbedrijvigheid, heden herwaarderingsgebied. Genoemd naar het zogenaamde "hagelkruis", een eenvoudig arduinen kruis op kleine vierkante sokkel, heropgericht op 3 oktober 1981 vóór de gebouwen van het Sint-Lambertusinstituut; volgens de legende bleef begin 15de eeuw, na een zware hagelbui de hagel liggen in vorm van een kruis. Processies en bedevaarten naar die plaats deden hagelbuien en onweders ophouden. Uit dankbaarheid werd een stenen kruis opgericht. Om akkers vruchtbaar te maken en vrij te blijven van hagelplagen bestonden reeds in de tweede helft van de 15de eeuw hagelkruisfeesten met processies daags na Onze-Heer-Hemelvaart. Heringericht in 1611; afgeschaft onder keizer Jozef II. In 1929 werd het kruis verplaatst naar de school aan de Frans Lenaertsstraat.

Nabij de Markt heterogene bebouwing uit de 20ste eeuw, waartussen een Mariakapel (nummer 2). Overwegend arbeiderswoningen van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken, uit de 19de eeuw. Rechthoekige muuropeningen, meestal met houten lateien. Aan noordzijde omhaagd weiland, grotendeels bij nummer 37. Tegen de grens met Antwerpen eenvoudig herenhuis, uit het vierde kwart van de 19de eeuw (nummer 131) van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien); travee-indeling door middel van bepleisterde geblokte pilasters, bepleisterde architraven; links aanbouwsel naar ontwerp van J. Noë van 1933.

Op nummer 18 een beeldbepalend hoekgebouw uit de jaren 1920, van drie bouwlagen, met gelijkvloers met muuropeningen onder betonnen lateien en met baksteenreliëfs ter hoogte van de tweede verdieping.

 • Gemeente-archief Ekeren, Bouwaanvragen 1933/B, doos 266.
 • BRESSELEERS E.-KANORA H. Geschiedenis van Ekeren, Ekeren, 1956, p. 37-39. Davidsfonds Ekeren. Jaarverslag 1981, Ekeren, 1982, p. 19.
 • VAN BOVEN L., Historische schets van het herwaarderingsgebied "Hagelkruis", Heemkring Ekeren, Jaarboek 5, 1987, p. 28-45.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon, Kennes, Hilde
Datum  : 2012


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Eclectische burgerwoning met voortuin

 • Omvat
  Half vrijstaande dorpswoning met decoratieve puntgevel

 • Omvat
  Mariakapel

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Steeg Werfken

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Werkhuizen Ed. Brandt & Co

 • Is deel van
  Ekeren-Centrum


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groot Hagelkruis [online] https://id.erfgoed.net/themas/2257 (Geraadpleegd op 19-06-2021)