Geografisch thema

Helmstraat

ID: 2264   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2264

Beschrijving

Straat tussen Turnhoutsebaan en Drossaardstraat, gelegen op de rand van de Potvlietvallei in het noordwesten van het district. In de 16de eeuw Drossaardstraat genoemd; rond 1700 Kolfstraat (zie erf de Colve, later Portugezenhof) voor het gedeelte tegen de Turnhoutsebaan. Het meer noordelijk gedeelte, zogenaamd Pensputstraat, leidde naar de pensput van de beenhouwers, dit laatste deel heette in 1822 Veldstraat; de naam Helmstraat (zie hoekhuis met Turnhoutsebaan zogenaamd "de Helm") bestond toen reeds voor het zuidelijk deel, in 1920 uitgebreid voor noordelijk deel. Lange straat met gebogen tracé, heterogene bebouwing uit de tweede helft van de 19de en uit de 20ste eeuw. Enkelhuizen (tweede helft van de 19de eeuw) met bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels van twee of drie traveeën en twee of drie bouwlagen; rechthoekige muuropeningen. Opvallend mooi geheel vormen de nummers 96 tot 108.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1992


Relaties

 • Omvat
  Flatgebouw in art-decostijl

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch pand

 • Is deel van
  Borgerhout