Geografisch thema

Jan Moorkensstraat

ID
2277
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2277

Beschrijving

Gelegen in nieuw Berchem; zuidelijke begrenzing van wijk De Veldekens. Het plan van aanleg van deze, tot voor de Eerste Wereldoorlog met krijgserfdiensbaarheden belaste gronden, dateert van 1924; de straten begrepen tussen de spoorlijn Antwerpen-Brussel (ten oosten), Grotesteenweg (ten westen), Ring (ten noorden) en Jan Moorkens-/Berchemstadionstraat (ten zuiden) werden op aanvraag van en door de "Société de Construction et d'Entreprises Immobilières de Berchem" geopend; de Frans Beckers- en een deel van de Kanunnik Peetersstraat volgen het tracé van de oude Helderstraat. Noordelijke bebouwing circa 1925-40, zuidelijke na 1960 behalve nummer 95.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1992


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Instituut van de Heilige Familie

 • Omvat
  Rijhuis

 • Is deel van
  Berchem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jan Moorkensstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2277 (Geraadpleegd op 25-02-2021)