Geografisch thema

Reigersbosdreef (Berendrecht)

ID: 2368   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2368

Beschrijving

Rechte, aan noordzijde gekasseide aarden dreef die loopt vanaf de Sint-Jan Baptiststraat dwars doorheen het kasteeldomein "Reigershof". Deze omgeving werd eertijds aangeduid als (Onder) de Ster, naar het bij het kasteeldomein van de familie van Delft behorende bos met stervormige aanleg (zie de kaart van Ferraris), verbasterd tot de Staar. Bij collegebesluit van 20 mei 1960 is deze Olmendreef, zo genoemd naar de bomenrij die het wegtracé omzoomde, omgedoopt tot Reigersbosdreef, naar het aanpalende eikenbos met alom gekende reigerskolonie die zich sedert 1902 uitbreidde tot één van de grootste van West-Europa. Het reigersbestand is intussen sterk afgenomen.

Aan oostzijde van de dreef bevinden zich naast de oorspronkelijke toegang tot het domein "Reigershof" (zie Sint-Jan Baptiststraat) in een merendeels ommuurde zone achtereenvolgens de voormalige koetsierswoning, het kasteel en bijhorende hoeve. Aan westzijde waren tegen de Sint-Jan Baptistraat eerder de statie van de "Poldertram" en een smidse gesitueerd.

Ongeveer halverwege is de dreef doorsneden door de met populieren beboomde resten van de "Ouden Dijk van Berendrecht", met de grote en de kleine weel (overblijfselen van Schelde-overstromingen of dijkbreuken).

 • S.N. 2006: Berendrecht – Zandvliet – Lillo, straatnamen, Antwerpen, 19.
 • VANDE WEGHE R. 1977: Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 388.
 • VAN SEVEREN E. & VAN DEN BORNE S. 2015: Inventaris Bouwkundig Erfgoed Berendrecht en Zandvliet. CHE-visienota Berendrecht, Antwerpen.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Kasteel Reigershof

 • Omvat
  Kasteelhoeve

 • Is deel van
  Berendrecht