Geografisch thema

Sint-Machariusstraat

ID: 2820   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2820

Beschrijving

Tot midden 19de eeuw gelegen binnen de versterking van het Spanjaardkasteel: bebouwing voornamelijk na de ontmanteling van de citadel te dateren. Genoemd naar Sint-Macharius, gestorven in de nabijgelegen Sint-Baafsabdij en patroonheilige van de parochie. Straatbeeld deels nog bepaald door enkele kleinschalige rijhuizen van twee bouwlagen daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw, nog deel uitmakend van de oude bebouwing in het Spanjaardkasteel. Voorts kleine burgerhuizen van twee en een halve à drie bouwlagen doorgaans in eenheidsbebouwing, lijstgevels van het doorsneetype uit eind 19de en begin 20ste eeuw.

Nummers 17-21, 25, 12-18 horizontaal geaccentueerd en voorzien van rechthoekige vensters.

Nummers 4, 50 met omlijste steekboogvensters met doorgetrokken lekdrempels.

Nummer 9 typische gevelordonnantie uit eerste kwart 20ste eeuw.

Nummers 32-34, pastorie van de Sint-Machariusparochie. Ruim bakstenen gebouw met middentravee uitlopend in hoge puntgevel, gedateerd MCMXXXI.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Omvat
  Kosteloze stadsschool der zonder naem niet zonder hert

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Macharius

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding