Geografisch thema

Jan Breydelstraat (middeleeuwse stadskern)

ID
2897
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2897

Beschrijving

Deze straat werd voorheen in twee gedeeld door de Houtlei die ter hoogte van het voormalig Hotel De Coninck uitmondde in de Leie. De brug over de Houtlei droeg de naam Appelbrug naar de bekende, bij de brug gelegen herberg of "hostellerie de Gulden Appel" (15de eeuw) op de plaats van hotel De Coninck, het huidige museum voor Sierkunsten.

Het deel van de straat tussen de Drabstraat en de Appelbrug, vroeger Appelbrugstraat genoemd, behoorde dus tot de Kuip van Gent en wordt hier behandeld, het overige deel tot de Burgstraat, van oudsher de Breydelsteeg genoemd, zal in een tweede deel besproken worden.

Het dempen van de Houtlei in 1898 wijzigde het straatbeeld door een doorlopend straattracé te trekken. Qua architectuur kan men echter nog duidelijk twee delen onderscheiden. Het hier behandelde gedeelte met overwegend 18de- en 19de-eeuwse begeleidingsarchitectuur wordt gedomineerd door het ruim hotel uit de 18de eeuw.


Bron     : BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. & DAMBRE-VAN TYGHEM F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4na, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hotel de Coninck

 • Omvat
  Neotraditioneel burgerhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern

 • Is gerelateerd aan
  Jan Breydelstraat (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Jan Breydelstraat (middeleeuwse stadskern) [online], https://id.erfgoed.net/themas/2897 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.