Geografisch thema

Ijzerlaan (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

ID: 3054   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3054

Beschrijving

Van de Materniteitsbrug of Palfijnbrug tot de Burgemeester Charles de Kerchovelaan. Deel van de zogenaamde kleine ring omheen de stad, aangelegd in 1875 op de vroegere stadswal. Zeer ruime ringlaan met centraal beboomd gras- en bloemenperk en licht hellend straatniveau.

Linker straatwand met homogeen behouden eind-19de-eeuwse bebouwing met middelgrote burgerhuizen met neoclassicistische enkelhuisopstand, drie bouwlagen afgelijnd door kordons en zadeldaken met verspringende kroonlijst ondermeer door de helling van de straat. Omlijste getoogde of rechthoekige vensters (nummers 3-5, 7-9, 21-23, 25) enkel bij nummers 1 en 5 gemarkeerd door een balkon. Nummers 21-23 en 25 vormen de hoekpanden met de Perselle- en Kortrijksepoortstraat en zijn bovendien verticaal gemarkeerd door geblokte kolossale pilasters. Nummers 1, 11 en 13-19 vertonen dezelfde gevelordonnantie maar hebben een gecementeerd parement, en nummers 21-23 dateren van 1879.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1879/B/29.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties