Geografisch thema

Ijzerlaan (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding)

ID: 3203   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3203

Beschrijving

Als onderdeel van de ringlaan circa 1875 aangelegde brede boulevard op de gedempte 16de-eeuwse stadswal tussen de Kortrijksesteenweg en de Jan Palfijnbrug over de Leie. De rechter straatwand, binnen de 16de-eewse XVI-omwalling werd reeds behandeld. De hier behandelde gevelwand heeft tot op heden zijn laat-19de-eeuws uitzicht grotendeels behouden. Overwegend neoclassicistische enkelhuizen van twee of drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak met verspringende kroonlijsten door het licht hellende straatniveau. Horizontaliserende imitatiebanden en kordons ter verbinding van de rechthoekige omlijste vensters. Bel-etage geaccentueerd door een fraai ijzeren balkonhek of erker (ondermeer nummers 4, 6, 8, 10, 14, 30). Nummer 12 is een ruimer dubbelhuis van vijf traveeën met middenrisaliet onder gebogen fronton en later toegevoegde erker ter vervanging van het balkon op de hoofdverdieping. Het hoekpand tussen Holdaal en de Eedverbondkaai is recent ingenomen door hoge bouw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ijzerlaan (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding) [online] https://id.erfgoed.net/themas/3203 (Geraadpleegd op 01-11-2020)