Geografisch thema

Persellestraat

ID
3102
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3102

Beschrijving

Naar de Leie afhellend straatje, dat begin 19de eeuw naar een veer over de Leie leidde.

Circa 1830 werden aan de rechterzijde een rij van elf arbeidershuizen opgetrokken, welke vanaf 1839 geleidelijk aangewend werden als magazijnen voor de achterliggende spinnerij Manilius & Compagnie (vandaar de bouwnaden van toegangen welke nog resten in de achtergevels van de huidige nummer 9-12 (gesloopt)); vanaf 1870 terug dienstbaar gemaakt als arbeiderswoningen.

Van deze oorspronkelijke bebouwing resten nog de nummer 9-12: vervallen arbeidershuizen van twee bouwlagen, twee traveeën (spiegelbeeldschema) onder zadeldaken (Vlaamse pannen), met openingen onder strekse boog en met hardstenen dorpels, in verankerde -vroeger- gewitte gevels op gepikte plint. De huidige woningen nummer 4-7 opgetrokken in 1887 volgens repeterend schema. Bakstenen huizenrij van per twee gegroepeerde enkelhuizen van elk één travee en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (pannen) met verspringende kroonlijsten door het dalende straatniveau. Getoogde vensters met lekdrempels; sierankers op de penanten.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1829/3279.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nb Zuid-West, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis met winkelpui

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Persellestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/3102 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.