Geografisch thema

Europalaan

ID: 3177   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3177

Beschrijving

Eén van de belangrijkste straten aan de Nationale Watersportbaan Georges Nachez gelegen in de vroegere Neermeersen. Dit zeer laag gelegen driehoekig eiland (50 hectare), begrensd door de natuurlijke Leiearm (noorden) en de rechtgetrokken Leiearm (zuid) werd geürbaniseerd vanaf 1953 (volgens de toenmalige CIAM-opvattingen). Door het graven van de Watersportbaan (2.300 meter lang, 76 meter breed, 2 meter diep) kwamen enorme hoeveelheden aarde vrij die aangewend werden voor de ophoging van het tot dan toe onbebouwbaar moerassige gebied. De gronden werden voorbehouden voor sociale woningbouw voornamelijk in de vorm van flatgebouwen gecombineerd met groene zones en sport- en recreatiegebieden. Bebouwing voornamelijk gegroepeerd langs de nieuw aangelegde Europalaan, Verenigde-Naties- en Jubileumlaan.

  • LOORE A. s.d.: Une belle réalisation en constructions sociale: l'urbanisation des "Neermeersen" à Gand, Journal des voyages, Gand, Flandre Orientale, Doornik, 89-93.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties