Geografisch thema

Europalaan

ID
3177
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3177

Beschrijving

Eén van de belangrijkste straten aan de Nationale Watersportbaan Georges Nachez gelegen in de vroegere Neermeersen. Dit zeer laag gelegen driehoekig eiland (50 hectare), begrensd door de natuurlijke Leiearm (noorden) en de rechtgetrokken Leiearm (zuid) werd geürbaniseerd vanaf 1953 (volgens de toenmalige CIAM-opvattingen). Door het graven van de Watersportbaan (2.300 meter lang, 76 meter breed, 2 meter diep) kwamen enorme hoeveelheden aarde vrij die aangewend werden voor de ophoging van het tot dan toe onbebouwbaar moerassige gebied. De gronden werden voorbehouden voor sociale woningbouw voornamelijk in de vorm van flatgebouwen gecombineerd met groene zones en sport- en recreatiegebieden. Bebouwing voornamelijk gegroepeerd langs de nieuw aangelegde Europalaan, Verenigde-Naties- en Jubileumlaan.

  • LOORE A. s.d.: Une belle réalisation en constructions sociale: l'urbanisation des "Neermeersen" à Gand, Journal des voyages, Gand, Flandre Orientale, Doornik, 89-93.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

Op het terras van 'Waterfront', de cafetaria van de Koninklijke Roeivereniging Club Gent aan de Yachtdreef, bevinden zich twee bronzen gedenkplaten, die boven mekaar werden opgehangen. De bovenste is ter ere van Julien De Dryver (1882-1917) van de Royal Club Nautique de Gand. De onderste plaat herinnert aan de leden van de club die vielen tijdens beide Wereldoorlogen.
  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Europalaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3177 (Geraadpleegd op )